Raadswerkgroepen Tynaarlo bemensd.

Vries, 26 februari 2019.

Tijdens de raadvergadering van 26 februari 2019 kwamen de werkgroep naar voren. Er werd aan de gemeenteraad gevraagd om in te stemmen met het aanwijzen van leden en vervangende leden voor de raadswerkgroepen.

Het gaat hierbij om de werkgroepen Sociaal Domein, Duurzaamheid en Omgevingsvisie. Om zoveel mogelijk continuïteit bij de werkgroepen te hebben. Iedere fractie heeft een inbreng in de verschillende werkgroepen.

Namens Gemeentebelangen zitten in het Sociaal Domein Jarko Weering, Hilde Kamminga is vervangend lid.

Voor de raadswerkgroep Duurzaamheid neemt Hilde Kamminga plaats en is Jarko Weering vervangend lid.

Voor de raadswerkgroep Omgevingsvisie neemt Hilde Kamminga plaats en is Peter van Es vervangend lid.

De gemeenteraad is unaniem akkoord gegaan met dit voorstel.