Bestemmingsplan Schelfhorst natuurwonen vaststellen

Vries, 12 maart 2019.

Op de agenda van de Raadsvergadering stond opnieuw het punt met betrekking tot het vaststellen van het bestemmingsplan voor Schelfhorst natuurwonen. Deze keer werd de gemeenteraad gevraagd het bestemmingsplan definitief vast te stellen.

Gevraagd besluit.

  1. Het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan ‘Schelfhorst Natuurwonen’ als vervat in de bestandenset met de planidentificatie NL.IMRO.1730.BPSchelfhorst-0401 vaststellen overeenkomstig de zienswijzennota.

  2. Geen exploitatieplan vaststellen.

Toelichting.

Door middel van dit bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan wil men bereiken dat er in het plangebied van het voormalige campingterrein aan Schelfhorst 10 vrijstaande woningen kunnen worden gebouwd.

Tijdens de Raadsvergadering van 25 september 2019 heeft de Raad van Tynaarlo besloten dat voor dit bestemmingsplan de formele procedure gestart kon worden. Nu, 12 maart 2019 ligt dan het definitieve bestemmingsplan ter besluitvorming voor.

Het terrein Schelfhorst ligt in het buitengebied, in het noorden van Paterswolde. In 2002 werd de toenmalige camping ontmanteld om plaats te maken voor 75 recreatiewoningen. Het plan bleek echter geen succes. Er zijn slechts 2 modelwoningen gerealiseerd, waarna de verkoop stokte. In 2009 werd de verkoop definitief gestaakt. In 2016 hebben zich nieuwe initiatiefnemers gemeld met het plan om het terrein om te vormen naar een landschappelijke woonomgeving ten behoeve van 10 woningen.

Besluit.

Gemeentebelangen stemde voor dit voorstel verdeeld. Raadslid van Es stemde voor het voorstel, terwijl Raadslid Kamminga net als de fractie van GroenLinks tegen het voorstel stemde.

Daarmee werd het voorstel met 5 stemmen tegen en 17 stemmen voor aangenomen.

Het voorstel werd met 17 stemmen voor en 5 stemmen tegen aangenomen.