Inkoopbeleid Jeugdzorg in Tynaarlo

Vries, 12 maart 2019.

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 12 maart 2019 heeft de gemeenteraad over de jeugdzorg gesproken. Er werd aan de gemeenteraad gevraagd een debat te voeren over het inkoopbeleid omtrent de jeugdzorg.

In 2020 starten de gemeenten van noord en midden Drenthe (Aa en Hunze, Assen, Midden-Drenthe, Noordenveld en Tynaarlo) met een nieuw inkoopproces. Deze keuze is gemaakt, aangezien er al enige jaren financiële tekorten binnen de jeugdzorg zijn.

Door een nieuw inkoopbeleid van de jeugdzorg zal naar verwachting de kwaliteit van zorg omhoog gaan en zal dit binnen de financiële kaders plaatsvinden.

De gemeenteraad staat kritisch tegenover het tekort, echter is dit niet alleen een probleem in Tynaarlo, maar dit is een landelijk probleem.

Er wordt met het Rijk ook over deze zorg gesproken, dit gebeurt vanuit de verschillende invalshoeken.

Gemeentebelangen juicht een goed inkoopbeleid toe, net als de gehele gemeenteraad. Al zullen we er wel kritisch naar blijven kijken.

Het voorstel om een nieuwe startnotitie voor dit nieuwe inkoopbeleid te maken is unaniem door de gemeenteraad aangenomen.