Jeuegdsoos Donderen sluit, een zorg voor de inwoners.

Het College van Burgemeester en Wethouders van gemeente Tynaarlo heeft Stichting Trias een bezuiniging van 100 duizend euro in de maag gesplitst. Trias moet deze bezuiniging in hun bedrijfsvoering doorvoeren, daarom hebben zij onder andere besloten de 8 jeugdsozen in onze gemeente te sluiten.

Een aantal bewoners van Donderen hebben het initiatief genomen te proberen de jeugdsoos in hun dorp te behouden. Zij hebben alle fracties van Tynaarlo uitgenodigd met hen in gesprek te gaan, zodat zij hun zorg en eventuele ideeën met de fracties konden delen.

Uiteraard heeft Gemeentebelangen aan deze uitnodiging gehoor gegeven, naar onze mening is dit eigenlijk vanzelfsprekend.

Op woensdag 1 juni heeft het gesprek plaatsgevonden tussen de heren van Es en Weering van Gemeentebelangen en de heren Eikelboom en Vleesblok uit Donderen.

De beide heren gaven aan dat er slechts 3 fracties zijn, die met hen in gesprek wilden gaan, het opmerkelijke hiervan is, dat er geen enkele fractie van de coalitie partijen met hen in gesprek wilde gaan hieromtrent. Is dit arrogant of een gemiste kans, wij laten deze mening graag aan u over.

Het is een goed en open gesprek geweest. De heren hebben hun zorg kunnen uiten, deze zorg betrof vooral de toekomst, want op dit moment zitten er eens per maand 25 tot 30 kinderen in de ruimte van de jeugdsoos te knutselen en dergelijke. Over een paar jaar zijn zij echter zover dat zij naar de jeugdsoos kunnen, maar deze is er dan waarschijnlijk niet meer.

We hebben samen enkele mogelijkheden doorgenomen hoe het eventueel door vrijwilligers uit het dorp opgepakt zou kunnen worden. De financiën voor het huren van de ruimte was daarbij wel een zorg.

Gemeentebelangen wil kijken wat we voor het dorp Donderen kunnen betekenen met betrekking tot behoud van de jeugdsoos, beloftes zijn er niet gedaan, want wij zijn van mening dat je een belofte na dient te komen en niet hoort te breken.

Van beide zijden is er een goed gevoel overgehouden aan het gesprek.