Meer Drents in Tynaarlo

Vries, 26 maart 2019.

Tijdens de raadsvergadering van 26 maart 2019 werd op verzoek van GroenLinks gesproken over de streektaal. Dit naar aanleiding van maart, streektaalmaand. Groenlinks opperde om, net als in Friesland en Limburg, de plaatsnaamborden in de gemeente Tynaarlo tweetalig te doen en het Drentse onderwijs op de scholen in de gemeente meer aandacht te geven.

Gemeentebelangen juicht dit soort initiatieven toe, wij zijn van mening dat de streektaal niet verloren moet gaan en dat men best trots op het Nedersaksisch mag zijn. Groenlinks bood de hele raad een college het boekje ‘Op Stee’ aan, waarbij alle plaatsnamen zowel in het Gronings als het Drents worden vertaald. Daarnaast heeft de raad jaarlijks €115,00 beschikbaar gesteld om ieder jaar voor elke school in de gemeente een Drents boek aan te schaffen.

Wat betreft de tweetalige plaatsnaamborden, hiervoor komt het College voor de begroting met een voorstel. Er wordt een berekening gemaakt wat de kosten hiervan zijn, waarna de raad hiertoe een besluit zal nemen.

Namens Gemeentebelangen droeg Peter van Es nog een gedicht in het Drents voor.

Oet: Peter van der Velde – Wilwaark

Winter op de Paaizermao De mao lig stil en wit bevroren  De schaopen kleumen veur bai ’t hek  In Stad staait de Martinitoren  Een speulding dat naor boven stek

Het deip lig dicht en in de schoel van  De broene raaiten an de diek  Klinkt host onheurbaor het gehoel van  Een hopeloze koperwiek

Een scharebeeld van zwaarte kraaien  Die naor heur verre slaopstee gaon  En ponnies, kold, die met heur baaiden  Bai de verroeste richel staon

De winterwind waait deur mien kleren  As ik verkleumd naor hoes tou gao  Wel leven wil moet lieden leren  As ’t wintert op de Paaizermao