Ontheffing woonplaatsvereiste wethouder Lammers.

Vries, 09 april 2019.

Op 9 april 2019 heef de raad met 17 stemmen voor en 6 tegen besloten om Wethouder Lammers ontheffing te verlenen van de woonplaatsvereiste. De stemming gebeurde zoals te doen gebruikelijk omdat het over personen gaat schriftelijk. Wie voor of tegen hebben gestemd is dus niet bekend.

 

Waar gaat het om

Eén van deze vereisten van het wethouderschap is dat een wethouder ingezetene van de gemeente waarin hij als wethouder wordt benoemd is, ook wel genoemd woonplaatsvereiste. De raad kan hiervan voor maximaal 1 jaar ontheffing verlenen.

Wethouder Lammers is op 24 april 2018 benoemd. Tevens is met ingang van die datum ontheffing van het woonplaatsvereiste verleend. De verwachting was dat de nieuwe Wet verruiming ontheffing woonplaatsvereiste wethouders en gedeputeerden binnen afzienbare tijd in werking zou treden. Deze wet maakt het mogelijk een wethouder of gedeputeerde voor langere periode ontheffing te verlenen. Nu deze wet nog niet in werking is getreden kan aan de heer Lammers opnieuw voor een jaar ontheffing worden verleend.