Krediet permanente uitbreiding Scholen Vries.

Vries, 09 april 2019.

Op 9 april 2019 heef de raad unaniem besloten om € 144.470 beschikbaar te stellen voor de permanente uitbreiding van cbs de Holtenhoek en € 271.299 voor de permanente uitbreiding van obs de Vijverstee

 

Waar gaat het om?

Zowel cbs de Holtenhoek als obs de Vijverstee zitten in een vernieuwd schoolgebouw. Beide scholen hadden, naast permanente bouw, ook recht op allebei één tijdelijk gebouw. Inmiddels zijn er nieuwe prognoses en deze laten zien dat beide tijdelijke lokalen nu permanent nodig zijn. Dat betekent dat er recht is ontstaan op aanvullend budget zodat de lokalen geschikt gemaakt kunnen worden voor langdurig gebruik.