Verplaatsen bebouwde kom Burg. J.G. Legroweg definitief

Vries, 7 mei 2019.

Op 7 mei sprak de gemeenteraad over het verplaatsen van de bebouwde kom aan de Burgemeester J.G. Legroweg In Eelde.

Door de bouw van de wijk Groote Veen is er een nieuwe aansluiting op de Burgemeester J.G. Legroweg gekomen. Deze aansluiting ligt nu buiten de bebouwde kom. Wanneer de bebouwde kom wordt verplaatst, zal ter plaatse ook de snelheid verlaagd worden van 60 naar 50 kilometer per uur. Daarmee wordt de verkeersveiligheid vergroot.

Aangezien het vaststellen van de grenzen van de bebouwde kom en dus ook het verplaatsen daarvan een raadsaangelegenheid is moest de Gemeenteraad hiervoor toestemming verlenen.

De Raad ging unaniem met het verplaatsen van de bebouwde kom akkoord.