Gemeentebelangen stelt vragen over Sluiting Harens Lyceum Zuidlaren

Vries, 21 mei 2019.

Op 9 april 2019 is de Raad geïnformeerd over een voorgenomen sluiting van het Harens Lyceum te Zuidlaren. Op 16 mei heeft Gemeentebelangen vanuit de media kennis moeten nemen dat de sluiting definitief is. Door het College is de Raad niet geïnformeerd. Naar aanleiding hiervan heeft Gemeentebelangen een aantal vragen aan het College gesteld. Doel van de vragen was om het College te wijzen op haar actieve informatieplicht richting te raad en om na te gaan wat het College tussen 9 april en 16 mei voor activiteiten heeft ondernomen om voortgezet onderwijs voo Zuidlaren te behouden.

Wethouder Vemer gaf aan dat het College 15 mei op de hoogte was van het besluit dat de medezeggenschapsraad met sluiting akkoord was gegaan. en heeft er bewust voor gekozen om de Raad niet actief te informeren, ook niet op het moment dat het via de media bekend gemaakt was.

Het College heeft niet met de medezeggenschapsraad gesproken, want men wilde zich niet in het besluitvormingsproces mengen. Ook is er niet met andere schoolbesturen over het voortzetten of overnemen van de activiteiten.

Samengevat komt het er dus op neer dat de Raad bewust niet geïnformeerd is en dat er door het College een afwachtende houding is en wordt ingenomen.

Wel werd en passant door de wethouder opgemerkt dat het Schoolbestuur Openbaar Onderwijs Groningen aan het kijken is of een eventueel junior College een mogelijkheid is. Mocht er een concreet initiatief ontstaan dan zal het College kijken op welke wijze men dit kan faciliteren.