Gemeenschappelijke Regeling Publiek Vervoer Groningen gewijzigd

Vries, 21 mei 2019

Tijdens de Raadsvergadering van dinsdag 21 mei 2019 werd de Gemeenteraad gevraagd in te stemmen met een wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Publiek Vervoer Groningen.

De wijziging was noodzakelijk omdat:

  • De naamswijziging van de nieuwe gemeenten die n.a.v. de gemeentelijke herindeling in de provincie Groningen per 1 januari 2018 & 2019 zijn ontstaan nog niet was doorgevoerd;

  • Het OV-bureau van de gemeente Groningen en de provincies Groningen en Drenthe aan de Gemeenschappelijke Regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe deel wenst te nemen.

  • Verder is van de mogelijkheid gebruikt gemaakt om technische verbeteringen door te voeren, en de Gemeenschappelijke Regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe waar nodig te actualiseren.

    De gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met het voorstel.