Centrum Zuidlaren loopt opnieuw vertraging op

Vries, 11 juni 2019.

Tijdens de raadsvergadering van 11 juni 2019 werd er op verzoek van de VVD gesproken over de vertraging van Centrumontwikkeling Zuidlaren.

Het onderzoeksbureau Citisens geeft bij monde van het college aan overweldigd te zijn door de enorme betrokkenheid die de inwoners, ondernemers en belanghebbenden in Zuidlaren hebben.

Het gaat het onderzoeksbureau dan ook niet lukken om voor de zomer met een tussenrapportage te komen, maar pas in september/oktober. De verwachting is dat het definitieve plan pas in het voorjaar van 2020 klaar is.

Gemeentebelangen betreurt dit, wij zijn als partij erg content met de grote betrokkenheid waar Zuidlaren op kan rekenen. Echter vinden wij het jammer dat dit op voorhand niet was ingecalculeerd, in 2018 heeft men al een enquête uitgevoerd, waarbij ruim 1600 deelnemers hebben laten weten actief te willen meedenken.

Gemeentebelangen houdt de ontwikkelingen in Zuidlaren scherp in de gaten. Zuidlaren verdiend een mooi centrum passend bij de sfeer en karakter van het dorp.