Bouwinitiatief Vosbergerlaan 20 Eelde

Vries 25 juni 2019

Op de agenda van de Raadsvergadering van 25 juni 2019 stond het punt omtrent het bouwinitiatief van Vosbergerlaan 20 in Eelde.

Het bouwinitiatief betreft de afbraak en herbouw van de bestaande woning, waarbij tevens een extra woning op het perceel wordt gerealiseerd.

Gevraagd besluit

  1. Instemmen met het bouwinitiatief

  2. Instemmen met het starten van een planologische procedure door het opstellen van een voorontwerp bestemmingsplan en deze aansluitend vrij te geven voor inspraak en vooroverleg

  3. Burgemeester en wethouders uitnodigen om (na afronding van de inspraakprocedure) het ontwerpbestemmingsplan voor de vaststelling ter inzage te leggen, wanneer er geen reacties van belangstellenden worden ontvangen

    Gemeentebelangen ziet geen enkel bezwaar in het gevraagd besluit.

    Het voorstel is unaniem aangenomen.