Expertmeeting Centrumontwikkeling Zuidlaren

Vries, 26 juni 2019

Tijdens de Raadsvergadering stond de Expertmeeting met betrekking tot de Centrumontwikkeling van Zuidlaren op de agenda, dit is een belangrijk moment binnen het participatie proces omtrent het centrumplan.

VVD, Gemeentebelangen en PvdA waren van mening dat Raadsleden ook bij deze bijeenkomst aanwezig zouden moeten kunnen zijn. Louter als toehoorden niet als deelnemer.

D66 Wethouder Vemer wilde hier echter niet toe over gaan omdat zo stelde hij de Experts dan niet vrijuit zouden spreken. Wel zouden er video opnamen van gemaakt kunnen worden zodat de raadsleden de bijeenkomst nog terug konden bekijken. De experts op de bijeenkomst zijn hem verkeerskundigen, specialisten op het terrein van detailhandel en cultuurhistorie en ook de Klankbordgroep is aanwezig.

Hierop werd door een motie aangekondigd VVD, Gemeentebelangen en PvdA om het college te verzoeken om het Raadsleden toch mogelijk te maken de Expertbijeenkomst bij te laten wonen.

Als reactie hierop werd er door de Coalitiepartijen Leefbaar, GroenLinks, D66, CDA en CU ook een motie ingediend met als strekking om ook af te zien van het maken van video- en audio opnames en te volstaan met een schriftelijk verslag van de expertmeeting.

Voor het voorstel om raadsleden louter als toehoorder toe te laten stemden werd met 8 tegen 15 afgewezen. VVD, Gemeentebelangen en PvdA stemden voor, Leefbaar, GroenLinks, D66, CDA en CU stemden tegen.

De motie van Leefbaar, GroenLinks, D66, CDA en CU om ook geen opnames te maken werk met 15 tegen 8 aangenomen; Spreekt voor zich dat VVD, Gemeentebelangen en PvdA tegen hebben gestemd.

Je kunt je afvragen wat er op deze manier van een oprecht, open en transparant overleg overblijft.