Slechte communicatie omtrent stremming Beethovenweg in Eelde.

Vries, 10 september.

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 10 september 2019 stelde Gemeentebelangen vragen over de stremming aan de Beethovenweg te Eelde.

Deze weg is met ingang van 9 september 2019 tot aan het eind van 2019 gestremd. Er worden onder andere rioleringswerkzaamheden verricht tijdens de stremming.


Vries, 10 september.

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 10 september 2019 stelde Gemeentebelangen vragen over de stremming aan de Beethovenweg te Eelde.

Deze weg is met ingang van 9 september 2019 tot aan het eind van 2019 gestremd. Er worden onder andere rioleringswerkzaamheden verricht tijdens de stremming.

De aanleiding voor de vragen was een telefoontje van een inwoner van Eelde die geregeld gebruik maakt van het openbaar vervoer. De route was op vrijdag nog niet gestremd en de inwoner vertelde zich zorgen te maken over de route van buslijn 9 op maandag.

Bij navraag bij de gemeente, het OV-bureau en Qbuzz bleek de stremming niet bekend te zijn, dan wel te zijn doorgegeven. Gemeentebelangen heeft naar aanleiding hiervan op 10 september uitleg gevraagd aan Wethouder Lammers (CDA). De wethouder gaf aan dat het om een miscommunicatie met de onderaannemer zou gaan, maar was zich niet bewust van de impact die deze stremming voor het openbaar vervoer in Eelde heeft. Daarnaast werd de stremming pas op 9 september op de website van de gemeente gepubliceerd, iets wat in de ogen van Gemeentebelangen veel te laat is. Helemaal wanneer het om een stremming van een aantal maanden gaat.

Het probleem dat Gemeentebelangen voorlegde blijkt zich niet alleen voor te doen in Eelde. Ook in Zuidlaren zijn er in 2019 stremmingen geweest die niet op de website van de gemeente gepubliceerd werden. Gemeentebelangen betreurd dit zeer.

Gemeentebelangen heeft bij de wethouder aangekaart dat de communicatie richting de inwoners beter zou moeten.

Wij blijven de stremmingen volgen en blijven aandacht vragen voor een betere communicatie met de inwoners van onze gemeente.