Shared space in Eelde, Gemeentebelangen vraagt opnieuw aandacht voor onduidelijkheid.

Vries, 10 september 2019.

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 10 september 2019 heeft Gemeentebelangen Tynaarlo wederom aandacht gevraagd voor de ‘shared space’ in het centrum van Eelde.

Op 16 april 2019 heeft er een informatieavond plaatsgevonden over de verkeerssituatie in het centrum van Eelde. Voorafgaand aan deze avond heeft de gemeenteraad een ronde door het centrum gelopen.

Hieropvolgend zijn tijdens de informatieavond knelpunten besproken en konden inwoners hierover inspreken.

Er is veel onduidelijk in het centrum van Eelde, met name omtrent de shared space. Waar begint het shared space gebied en waar eindigt deze? Omtrent de regels voor dit gebied bestaat er eveneens veel onduidelijkheid.

Tijdens deze informatieavond heeft Wethouder Lammers (CDA) toegezegd dat er meer informatie zou komen omtrent het bovenstaande. Tot de raadsvergadering van 10 september was er nog niks met deze toezegging gedaan, wat Gemeentebelangen een kwalijke zaak vindt. De verkeerssituatie is volgens vele gebruikers van het gebied een onveilige situatie waarbij men aangeeft niet precies te weten in wat voor gebied men zich bevindt. De wethouder kon helaas geen antwoord geven op onze vragen over de shared space. Lammers heeft een toezegging gedaan om hier voor de raadsvergadering van 8 oktober 2019 schriftelijk op terug te komen.

Gemeentebelangen houdt dit nauwlettend in de gaten en zou zodra er nieuws is dit met u delen.