Knelpunten van fietspaden en wegen in Tynaarlo besproken.

Vries, 10 september 2019.

Tijdens de raadsvergadering debatteerde de raad van Tynaarlo over het fietspaden en wegen knelpuntenplan (FWK). Het College geeft aan dat het FWK samen met de inwoners opgesteld is. Er is een online enquete gehouden, waarbij 117 inwoners knelpunten hebben opgegeven die men dagelijks tegenkomt. Gemeentebelangen is van mening dat verkeersveiligheid iets is wat elke inwoner aangaat en betreurd het daarom zeer dat deze enquete alleen op de sociale media is gedeeld.


Vries, 10 september 2019.

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 10 september 2019 debatteerde de raad van Tynaarlo over het fietspaden en wegen knelpuntenplan (FWK).

Het College geeft aan dat het FWK samen met de inwoners opgesteld is. Er is een online enquete gehouden, waarbij 117 inwoners knelpunten hebben opgegeven die men dagelijks tegenkomt. Gemeentebelangen is van mening dat verkeersveiligheid iets is wat elke inwoner aangaat en betreurd het daarom zeer dat deze enquete alleen op de sociale media is gedeeld. Hierrdoor werden vele inwoners uitgesloten van deelname.

Een inventarisatie van mogelijk onveilige verkeerssituaties juicht Gemeentebelangen toe. Al sinds 2017 zijn wij bezig om aandacht te vragen voor de Hunebedstraat in Tynaarlo en de Hoofdweg in Eelde. Wij zijn dan verheugd u te melden dat deze wegen in 2020 gaan worden aangepakt. In het verdere FWK plan hadden wij vele vragen.

In het plan staat een opsomming van knelpunten binnen de gemeente en deze zullen volgens het voorstel alleen worden aangepakt wanneer hier gelden voor zijn. Het is niet vanzelfsprekend dat er jaarlijks iets gaat gebeuren. Daarnaast onbreekt de prioritering van de knelpunten en is het verwachtingsmanagment hoog.

Op onze vraag aan Wethouder Lammers (CDA) hoe de communicatie richting de inwoners over dit plan gaat en hoe de wethouder aan inwoners gaat uitleggen dat er alleen iets gedaan gaat worden wanneer er geld is had de wethouder geen uitleg. Ook had de wethouder geen overzicht van de meest onveilige situaties binnen het plan en had hij geen duidelijke signalen omtrent gevaarlijke situaties.

In de ogen van Gemeentebelangen is het een betreurenswaardige situatie dat Wethouder Lammers op de bovenstaande vragen geen antwoord kon geven. Met name omtrent de (on)veiligheid, en het overzicht van de risico’s.

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 8 oktober neemt de gemeenteraad van Tynaarlo een besluit over het FWK-plan.