Beleidsplan veiligheid van de regio

Vries, 29 oktober 2019.

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 29 oktober 2019 werd een besluit genomen over het beleidsplan voor de veiligheid van de regio voor de termijn van 2020 tot 2023.

Gevraagd besluit.

De raad wordt gevraagd in te stemmen met het concept Regionaal Beleidsplan Veiligheid 2020 – 2023 en geen zienswijze in te dienen.

Toelichting.

Het Regionaal Beleidsplan Veiligheid 2020 – 2023 neemt een positie in tussen het lokale veiligheidsbeleid en de landelijke Veiligheidsagenda. Lokale veiligheidsprioriteiten worden in het driehoeksoverleg vastgesteld door de Burgemeester, de officier van justitie en de teamchef van de politie. Het Regionaal Beleidsplan verandert niets aan deze lokaal vastgestelde prioriteiten, maar kan wel een aanvullende en faciliterende werking hebben.

In het Regionaal Beleidsplan Veiligheid is voor de gekozen thema’s inzichtelijk gemaakt voor welke opgaven we gezamenlijk staan, waarvoor nog geen sluitende aanpak is ontwikkeld, waarover we meer te weten moeten komen en waarvan we de aard en omvang nog niet goed, maar wel steeds beter in beeld krijgen.

Op de betreffende thema’s kan gezamenlijk beleid worden gevormd of bestaand beleid worden geïntensiveerd. De thema’s die in het RBP zijn verwerkt, zijn:

  • (Georganiseerde) ondermijnende criminaliteit

  • Effectieve verbinding Veiligheid en Zorg

  • Cyberveiligheid

Verder zal er nadrukkelijk aandacht zijn voor overheidsbeslissingen die leiden tot maatschappelijke onrust of verdeeldheid.

Besluit.

Er werden geen stemverklaringen afgegeven.

De Raadsleden van Gemeentebelangen Tynaarlo konden zich wel vinden in het voorstel.

Het voorstel werd unaniem door de gemeenteraad aangenomen.