Motie Orange the World

Vries 29 oktober 2019

Orange the World is een Internationale Campagne tegen Geweld tegen Vrouwen en meisjes. Op 25 november is de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. Van die dag tot 10 december wordt 16 dagen lang wereldwijd actie gevoerd, ook in Nederland. Om aandacht voor deze campagne te verkrijgen worden in deze periode in diverse gemeenten verschillende prominente gebouwen oranje verlicht.

De Raad van Tynaarlo heeft gemeend deze campagne te moeten steunen. Daarom werd door alle raadsfracties gezamenlijk een motie ingediend en werd het college verzocht om:

  • om ook aan te sluiten bij deze campagne en een prominent gebouw binnen onze gemeente, bijvoorbeeld het gemeentehuis in de periode van 25 november tot en met 10 december van dit jaar oranje te verlichten en/ of op een andere wijze aan de inwoners kenbaar te maken dat de gemeente steun geeft aan de ‘Orange the World-campagne’;

  • ervoor te zorgen dat desbetreffende gebouw oranje wordt verlicht met duurzame verlichting.

    De motie werd unaniem aangenomen