Motie gedrag raadslid Kloos

Vries 5 november 2019

Op 5 november kwam de heer Dijkstra, fractievoorzitter van de PvdA terug op de vorige raadsvergadering van 29 oktober 2019 en de opmerkingen die de heer Kloos in die vergadering heeft gemaakt over de PvdA en heeft aangegeven dat hij geen respect heeft voor de pvdA. Dijkstra vraagt de heer Kloos deze opmerkingen terug te nemen. De heer Kloos weigert dit echter.

De heer Dijkstra geeft daarop aan een motie in te zullen dienen waarin de raad uitspreekt dat: zij afstand neemt van de uitspraken van raadslid Kloos en dat zij zijn gedrag ten stelligste afkeurt.

Dijkstra verzoekt daarbij deze motie direct in behandeling te nemen. De gehele raad steunt dit voorstel. De agenda wordt aldus gewijzigd vastgesteld.

De heer Dijkstra dient vervolgens de volgende motie in:

De Raad van de gemeente Tynaarlo spreekt uit dat zij afstand neemt van de uitspraken van raadslid Kloos en dat zij zijn gedrag ten stelligste afkeuren.

Over deze motie worden de volgende stemverklaringen afgelegd:

- De heer Van den Born geeft aan dat hij niet aanwezig was bij de vorige vergadering en daardoor niet mee kan doen aan de stemming.

- De heer Pieters geeft aan dat de VVD de motie zal steunen, omdat bij niet steunen in de raad geen respect meer zou zijn voor elkaars mening.

- Mevrouw Wiersema geeft aan dat het gebruikte taalgebruik niet dat van het CDA is, maar dat      staatsrechtelijk ieder raadslid mag zeggen wat hij of zij wil en het CDA de motie daarom niet steunt.

-Mevrouw Kardol geeft aan dat D66 moeite heeft met de toon en de manier van doen en dat in de raad zo niet met elkaar moet worden omgegaan, maar omdat D66 artikel 1 van de grondwet, die iedereen vrijheid geeft om te zeggen wat hij wil, nog belangrijker vindt, steunt zij de motie niet. Wel heeft zij begrip voor de PvdA.

- De heer Kuipers geeft aan dat GroenLinks niet aanwezig zal zijn bij de stemming omdat deze in hun ogen schriftelijk zou moeten zijn en dat nu niet is.

De heer Van Es sluit namens Gemeentebelangen aan bij de stemverklaring van de heer Pieters.

De heer Vellinga geeft aan dat Leefbaar Tynaarlo het voorval in de vorige raadsvergadering meer ziet als iets tussen personen dan tussen fracties en vindt het daarom vreemd dat er nu een motie wordt ingediend door de hele PvdA-fractie. LT heeft begrip voor de frustratie van zowel de heer Dijkstra als de heer Kloos. LT vindt dat er in de raad ruimte moet zijn voor emoties en de heer Kloos niet te ver is gegaan. De fractie steunt de motie niet en roept de raad op dit soort zaken in de toekomst persoonlijk te regelen en niet via moties in de raad.

De motie wordt verworpen met 8 stemmen voor (PvdA, VVD en GB) en 10 stemmen tegen (D66, CDA en LT) De fracties van de ChristenUnie en GroenLinks zijn niet aanwezig tijdens de stemming.