Motie trots op de boer.

Vries 19 november 2019 Tijdens de raadsvergadering van 19 november 2019 diende Gemeentebelangen samen met de ChristenUnie een motie vreemd aan de agenda in.

De Motie roept op om als gemeente Tynaarlo onze trots op de boeren uit te stralen, en daarnaast richting de provincie Drenthe het signaal af te geven dat gemeente Tynaarlo tegen het gedwongen verplaatsen en/of verkopen van boerenbedrijven door de stikstofreductie is, waar momenteel veel om te doen is. Alle fracties in de gemeenteraad uiten zich over de Motie en spraken hierbij de steun uit naar de boerenbedrijven binnen de gemeente Tynaarlo.

Daar het beleid van de provincie Drenthe er inmiddels op neer komt dat er geen boerenbedrijven gedwongen verplaatst en/of verkocht zullen worden, is de Motie inmiddels overbodig geworden. Daardoor werd deze Motie tijdens de raadsvergadering ingetrokken. Gemeentebelangen en ChristenUnie zijn tevreden met het signaal dat de fracties afgeven achter de boeren in de gemeente te staan. Tynaarlo is trots op de boer!