Centrum Zuidlaren ontwikkelrichting.

Vries 19 november 2019

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 19 november 2019 is er gesproken over de ontwikkelrichting Centrumplan Zuidlaren.

Vooraf aan het agendapunt kwam wethouder Kraaijenbrink (Leefbaar Tynaarlo) met de mededeling dat er een knip kan komen in de bestemmingsplannen, er komt een bestemmingsplan voor de woningbouw en een andere voor de ontwikkeling van het centrum. Dit voorstel is precies wat Gemeentebelangen in het eerste termijn voorstelde, hiermee kan worden voorkomen dat Zuidlaren erg lang moet wachten op nieuwe woningen.

Tijdens het debat met wethouder Vemer (D’66) heeft Gemeentebelangen gepleit voor een plan dat breed gedragen wordt door de inwoners en de ondernemers van Zuidlaren. Het huidige plan lijkt niet breed gedragen en zal hoogstwaarschijnlijk leiden tot een jarenlange juridische strijd tussen de supermarkten en het gelijke speelveld. Gemeentebelangen pleit voor een plan dat breed gedragen wordt door de inwoners én de ondernemers in Zuidlaren. Hierbij zal er een scheiding moeten komen tussen de woningbouw en de ontwikkeling van het centrum.

Zuidlaren verdiend een mooi levensbestendig plan