Behandeling Brief College beantwoording vragen De Stiep

Vries, 3 december 2019

De Stiep is een zorgboerderij in Zuidlaren en onderdeel van Werkpro waar mensen met een beperking terecht kunnen voor dagbesteding of beschermd werk. Ongeveer vijftig cliënten maken er gebruik van. Daarnaast zijn ook buurtbewoners betrokken bij het project.

Op verzoek van de PvdA werd dit onderwerp geagendeerd, De reden was de reactie van het College van 1 oktober 2019 op gestelde vragen. De PvdA wil van de raadfracties graag horen of zij het met hen eens zijn dat subsidies onterecht zijn geweigerd aan de Stiep.

De Raad besprak de subsidiëring en de beantwoording van de vragen door het college in brede zin. Aan de orde kwamen de kaders waarbinnen de raad subsidies verleend. Hoewel de fractie van de PVDA de beantwoording van het college onvoldoende vindt, beschouwt zij de bespreking van deze brief als afgehandeld.

Gemeentebelangen is overigens niet van mening dat er ten onrechte subsidies ingetrokken zijn.