Herbenoeming Renting, lid Raad van Toezicht stichting Baasis

Vries, 3 december 2019

De Raad behandelde het voorstel om De heer Renting te herbenoemen als lid van de raad van Toezicht van stichting Baasis voor het openbaar basisonderwijs voor de periode van 1 januari 2020 tot 1 januari 2024.

In de statuten van stichting Baasis is vastgelegd dat de gemeenteraad de leden van de Raad van Toezicht benoemd. Aangezien stichting Baasis scholen heeft in de gemeenten Tynaarlo en Groningen besluiten beide gemeenteraden over de benoeming.

Het eerste termijn van de heer R. Renting loopt teneinde op 31 december 2019. In lijn met de statuten is de heer R. Renting herbenoembaar per 1 januari 2020 voor zijn tweede en tevens laatste termijn. De heer R. Renting is sinds 1 januari 2016 lid op voordracht van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

De Raad stemde unaniem in met de herbenoeming.