Belastingverordeningen 2020

Vries, 17 december 2019

Op de raadsagenda van 17 december 2019 stond de behandeling van de Belastingverordeningen 2020 Geagendeerd.

Ieder jaar worden alle belastingen die door de gemeente Tynaarlo geïnd worden, opnieuw vastgesteld door de gemeenteraad.

Gevraagd besluit.

 1. De volgende verordeningen vast te stellen:

  1. Verordening onroerende zaakbelastingen 2020

  2. Verordening forensenbelasting 2020

  3. Verordening leges 2020

  4. Verordening lijkbezorgingsrechten 2020

  5. Verordening afvalstoffenheffing 2020

  6. Verordening reinigingsrechten 2020 onder intrekking van de vorige verordeningen.

 2. Burgemeester en wethouders mandaat te verlenen de tarieven voor de onroerende zaakbelastingen 2020 naar beneden bij te stellen, wanneer de herwaardering is afgerond.

  Er werd een amendement op de tekst van de Belastingverordening ingediend.

  De oorspronkelijke tekst luidde:

  Artikel 8 Kwijtschelding.

  Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

  De Nieuwe tekst luidt:

  Artikel 8 Kwijtschelding.

  Bij de invordering van de leges wordt voor kwijtschelding maatwerk toegepast.

Besluit.

Het Amendement werd bij meerderheid aangenomen, 16raadsleden stemden voor het amendement 6 stemden tegen.

De gemeenteRaad ging unaniem akkoord met het vaststellen van de belastingverordening 2020.