Bestemmingsplan Groningerstraat 50 Midlaren

Vries, 17 december 2019 In de raadsvergadering van 11 juni 2019 heeft de raad ingestemd met de herontwikkeling van het perceel Groningerstraat 50 Midlaren met twee vrijstaande woningen. Hierop is het ontwerpbestemmingsplan gedurende 6 week ter inzage gelegd. Gedurende deze periode is de gelegenheid geboden om zienswijzen in te dienen. Er zijn geen zienswijzen ontvangen. De officiële instanties geven aan in te kunnen stemmen met dit bestemmingsplan.

Besluit. De Raad stemde unaniem in met het gevraagde besluit om het bestemmingsplan ongewijzigd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, vast te stellen.