Memo Voortgang sport en bewegen in het sociale domein 2019

Vries, 17 december 2019

Het sociaal domein is volop in beweging. Recent is de concept kadernota sociaal domein gepresenteerd aan de raad. Doel van de te bespreken memo is om de raad te informeren over de voortgang van sport en bewegen in het sociale domein door een toelichting te geven op enkele activiteiten die in de eerste 9 maanden van 2019 zijn uitgevoerd voor onze (kwetsbare) inwoners en om inzicht te bieden in de wijze waarop er invulling wordt gegeven aan het realiseren van de doelstellingen binnen het sociaal domein.

Sinds 2009 zijn de buurtsportcoaches (voorheen: combinatiefunctionarissen) actief in de gemeente Tynaarlo. In het uitvoeringsprogramma 2018-2022 ‘Leef de ruimte die je krijgt’, paragraaf ‘sport en bewegen in het sociale domein’ staat hierover de volgende tekst: Dit hoofdstuk kent een sterke relatie met het sociaal domein. De buurtsportcoaches zijn hier een voorbeeld van. De buurtsportcoaches leveren een belangrijke bijdrage aan de doelstellingen in het sociale domein. Zij zetten zich ervoor in dat alle kwetsbare inwoners mee kunnen doen in de samenleving. Dat zijn in onze gemeente bijvoorbeeld ouderen, nieuwkomers, mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, mensen in een armoedesituatie en mensen met een ongezonde leefstijl. Ook voor jeugdigen en jongeren hebben we bijzondere aandacht. De buurtsportcoaches leveren een belangrijke bijdrage aan het verbinden en versterken van onderwijs, sport en bewegen, buurt en zorg.

De raad heeft kennis genomen van de voortgang van sport en bewegen in het sociale domein.