Bestemmingsplan Groningerstraat 54 en NAM-locatie te Midlaren

Vries, 17 december 2019

In de raadsvergadering van 25 juni 2019 heeft de raad ingestemd met de toepassing van de Ruimte voor Ruimte regeling voor het perceel Groningerstraat 54 in Midlaren en het corrigeren van de bestemming voor de bestaande NAM-locatie in de directe nabijheid daarvan (Noordlaarderweg). Hierop is het ontwerpbestemmingsplan gedurende 6 week ter inzage gelegd.

Gedurende deze periode is de gelegenheid geboden om zienswijzen in te dienen. Er zijn geen zienswijzen ontvangen.

De officiële instanties hebben aangegeven in te kunnen stemmen met dit bestemmingsplan.

Besluit.

De Raad stemt unaniem in met het gevraagde besluit om het bestemmingsplan ongewijzigd, ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan vast te stellen.