Wijziging gemeenschappelijke regeling Meerschap Paterswolde

Vries, 17 december 2019

De gemeente neemt deel in de gemeenschappelijke regeling Meerschap Paterswolde. Door de herindeling van Haren, Groningen en Ten Boer is het noodzakelijk de regeling te wijzigen. Het is namelijk een verplichting van de wet algemene regels herindeling (Arhi) dit binnen een jaar na een herindeling te doen.

De raad werd voorgesteld om de Gemeenschappelijke Regeling meerschap Paterswolde te wijzigen, toestemming te verlenen aan het college voor de wijziging, Wethouder Lammers aan te wijzen als lid namens het college en een raadslid (dhr. Kuipers van GroenLinks) en een plaatsvervanger (mw. Kamminga van Gemeentebelangen) aan te wijzen om zitting te nemen in het Algemeen Bestuur.

Besluit.

De raad stemt unaniem met het voorstel in.