Verplaatsen bebouwde kom Groningerweg Eelderwolde

Vries, 17 december 2019

Bewoners van de Groningerweg in Eelderwolde maken zich ernstig zorgen over de verkeersveiligheid ter plaatse. De gemeente Tynaarlo heeft advies gevraagd aan Veilig Verkeer Nederland (VVN), zij adviseren het verplaatsen van de beboude kom.

Door nieuwe bebouwing ziet de straat er uit als een bebouwde kom. In het belang van de verkeersveiligheid is verplaatsen gewenst. De grenzen van de bebouwde kom en dus ook het verplaatsen daarvan, worden vastgesteld bij besluit van de gemeenteraad.

De gemeenteraad wordt gevraagd om de bebouwde kom aan de Groningerweg in Eelderwolde te verplaatsen. Daarmee verlagen we de maximum snelheid naar 50 kilometer per uur en verhogen we de verkeersveiligheid.

Dit onderwerp stond op 3 december 2019 als besluitstuk op de agenda. Op verzoek van de ChristenUnie is dit agendapunt verplaatst naar het bespreekblok van de agenda van 17 december 2019.

De ChristenUnie verzoekt op 17 december om het besluit van de agenda te halen en op een later moment opnieuw aan de Raad voor te leggen.

De Raad stemt hier unaniem mee in.