Subsidie glasvezelaanleg Coöperatie Glasvezel Noord

Vries, 28 januari 2020

In gemeente Tynaarlo is in de grote kernen in 2013 al glasvezel aangelegd door Reggefiber. Weinig commerciële partijen zijn geïnteresseerd om glasvezel in het buitengebied aan te leggen, omdat het rendement te laag is. Daarom zijn de afgelopen jaren op veel plaatsen in Drenthe bewonersinitiatieven ontstaan. In onze gemeente zijn twee glasvezelinitiatieven actief die zich inspannen om glasvezel in het buitengebied aangelegd te krijgen, namelijk het Drents Glasvezel Collectief (DGC) en Coöperatie Glasvezel Noord (CGN). GVB en CGN dekken samen het hele buitengebied en de kleine kernen van gemeente Tynaarlo.

De raad heeft op 26 februari 2019 gelden beschikbaar gesteld voor een eenmalige subsidie aan DGC van in totaal bijna 8 euroton.

Eerder heeft CGN al glasvezel in de gemeente Noordenveld en Tynaarlo aangelegd. In onze gemeente is dat gebeurd in Bunne en omgeving. Deze 1e fase werd uitgevoerd zonder subsidies en leningen van gemeenten. omdat de businesscase voor de 1 e fase sluitend was. Wel heeft de provincie een witte lening verstrekt. Dat de businesscase sluitend was, had vooral te maken met het hoge deelnemerspercentage van 60 – 65% en de gunstige aanbesteding. De marktsituatie was destijds anders. De vraag naar bedrijven die glasvezel aanleggen is sterk toegenomen, waardoor de prijzen stijgen. Het deelnemerspercentage in onze gemeente is nu in de 2e fase 45%. Om de aanleg van de 2e fase van het glasvezelnetwerk van CGN mogelijk te maken, heeft de organisatie eenmalige subsidies en leningen nodig. Deze 2e fase wordt aangelegd in de gemeenten Noordenveld, Tynaarlo en Assen. De gemeenten trekken samen op met de provincie Drenthe om de financiële ondersteuning mogelijk te maken.

De Rraad heeft unaniem ingestemd met:

  1. Een incidenteel budget beschikbaar te stellen van € 390.000,- voor het verstrekken van een subsidie aan CGN voor de aanleg van glasvezel in witte gebieden binnen onze gemeente.

  2. Een marktconforme lening te verstrekken aan CGN van € 258.075,- voor de aanleg van glasvezel in de grijze gebieden binnen onze gemeente.

  3. De kosten van de te verstrekken subsidie van € 390.000,- te dekken uit incidenteel nieuw beleid 2020 (Aanleg Glasvezel Buitengebied).

  4. De structurele rentelasten uit het beschikbaar stellen van de lening van € 258.075,- te dekken door voor de lening een marktconforme rentevergoeding in rekening te brengen.

  5. Akkoord te gaan met de bijbehorende begrotingswijziging.