notitie Visie bibliotheek 2020 – 2024 (vervolg)

Vries, 25 februari 2020 Tijdens de Raadsvergadering op dinsdag 28 januari 2020 heeft de Raad de notitie Visie bibliotheek 2020 – 2024in eerste  termijn besproken. De behandeling binnen het tweede termijn werd toen verdaagd in verband met het late moment op de avond. Op dinsdag 25 februari vond de behandeling in tweede termijn plaats.

Aan de bespreking in eerste termijn werden eigenlijk niet veel nieuwe elementen toegevoegd. Of het moet al de toevoeging zijn dat de wethouder toezegde dat de financiering bij de perspectievennota wordt meegenomen. Alle fracties gaven aan akkoord te zijn met het Visiestuk. Tijdens de volgende raadsvergadering zal er definitief een besluit genomen worden over het voorstel.