Raad Tynaarlo bespreekt sloop De Kimme

Vries, 25 februari 2020

In de vergadering van dinsdag 25 februari 2020 besprak de raad een ingekomen brief van een inwoner met betrekking tot de voorgenomen sluiting van Theater De kimme te Zuidlaren.

In de brief wordt aandacht gevraagd voor het belang van De Kimme voor Zuidlaren. Door de sluiting van De Kimme zouden schoolvoorstellingen, dans- en balletuitvoeringen en conferenties moeten uitwijken naar een theatervoorziening buiten de gemeente.

De briefschrijver verzoekt de Gemeente om alle mogelijkheden voor het voortbestaan van theater De Kimme op een rij te zetten.

Tijdens het inspreekrecht werd dit pleidooi nog eens extra toegelicht door de briefschrijver.

Ook cliënten van GGZ-instelling Lentis zijn een petitie gestart om theater De Kimme te redden van de sloophamer. De cliënten roepen de gemeente op om met subsidie voor het theater over de brug te komen.

Waarom wil Lentis De kimme slopen?

Theater De Kimme, gebouwd in de jaren zeventig, ligt op het Dennenoord-terrein. Het betreft particulier terrein. Eigenaar Lentis wil af van het theater met sport- en vergaderzalen, omdat het niet meer aan de eisen voldoet. Opknappen kost veel geld, er is veel achterstallig onderhoud, en daarom zou het dit jaar gesloopt moeten worden.

De exploitatie kost eveneens veel geld, terwijl dit geld hard nodig is voor de directe cliëntenzorg.

Wethouder Hans de Graaf van financiën (ChristenUnie) wees erop dat er veel geld in De Kimme gestoken moet worden om het te behouden. Er is meerdere keren met de raad van bestuur van Lentis gesproken. Wij zijn niet de eigenaar van het pand en je kunt je afvragen waar de verantwoordelijkheid van de gemeente ligt.

Quickscan.

Na aandringen van de gemeenteraad zei de wethouder toe een quickscan te zullen doen naar het behoud van het theater met daarbij een kostenplaatje. Voor de zomer hoopt hij het onderzoek te hebben afgerond