Raad Tynaarlo stelt Huisvestingsprogramma onderwijs 2020 en 2021 vast

Vries, 27 oktober 2020

Geld voor Extra schoollokalen voor Menso Altingschool Paterswolde, Het Oelebred in Tynaarlo, De Rietzanger in Terborch en De Veenvlinder & Mariaschool in Eelde.

Gemeenten hebben een wettelijke zorgplicht voor de huisvesting van het primair en voortgezet

onderwijs. Ieder jaar moet de gemeente het huisvestingsprogramma- en overzicht vaststellen. Het huisvestingsprogramma 2020 had, formeel gezien, voor 31 december 2019 vastgesteld moeten worden. Het huisvestingsprogramma 2021 moet voor 31 december 2020 vastgesteld worden. Het huisvestingsprogramma 2020 is echter vertraagd. Voor een aantal aanvragen die hiervoor zijn ingediend, bleek meer tijd nodig om deze goed te kunnen beoordelen. Daarnaast is de besluitvorming over het aanpassen van de normvergoeding van invloed geweest op het vaststellen van het Huisvestingsprogramma 2020. Daarom heeft het College de Raad gevraagd om beiden vast te stellen.

Vanuit de Raad werd kritisch gereageerd op de tijdsoverschrijding met betrekking tot 2020.

Aan de Raad werd gevraagd om:

  • Een krediet van € 620.013 beschikbaar te stellen voor de uitbreiding van OBS De Veenvlinder en een additioneel krediet van € 177.878 voor uitbreiding van de CKC Menso Altingschool;

  • Een krediet van € 200.988 beschikbaar te stellen voor uitbreiding van OBS Het Oelebred en een krediet van € 279.256 voor uitbreiding van de RK Mariaschool;

  • Een incidenteel budget in 2021 beschikbaar te stellen van € 30.000 voor de huurvergoeding aan CKC De Rietzanger

    Ook OBS De Zuidwester had recht op een extra lokaal, maar die is mee genomen in het Accommodatiebeleid Zuidlaren.

De oorzaak van de leerlingengroei is toe te schrijven aan:

- Bouw van wijk Groote Veen in Eelde-Paterswolde

- Economische groei; er worden meer kinderen geboren

- Trek vanuit de stad Groningen naar Eelde/Paterswolde en Tynaarlo.

De gemeenteraad ging unaniem akkoord met het voorstel.