Raad bespreekt afwijzing Deelname Tynaarlo aan Orange the World campagne 2020

Vries, 27 oktober 2020

Orange the World is een Internationale Campagne tegen Geweld tegen Vrouwen en meisjes. Op 25 november is de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. Van die dag tot 10 december wordt 16 dagen lang wereldwijd actie gevoerd, ook in Nederland. Om aandacht voor deze campagne te verkrijgen worden in deze periode in diverse gemeenten verschillende prominente gebouwen oranje verlicht.

De gemeente Tynaarlo heeft in 2019 deelgenomen aan de Orange the World campagne. De kosten daarvan bedroegen € 5000,-.

Op 14 juli 2020 en 22 september 2020 heeft het College de raad geïnformeerd dit jaar niet deel te nemen, omdat zij van mening is dat Tynaarlo met de inzet van Veilig Thuis Drenthe al een goede bijdrage leveren en omdat zij geen mogelijkheden ziet om binnen het door de raad beschikbaar gestelde budget nog extra uitgaven te doen. Op verzoek van GroenLinks werd de brief geagendeerd.

De suggestie werd gedaan of het een uitvoerbare oplossing is om de Bonefatiuskerk in Vries gedurende die tijd oranje te verlichten, omdat dit in het kader van bruisende kernen van nieuwe verlichting wordt voorzien. Namens het College gaf wethouder Vemer D66 aan dat het verlichtingsproject van de kerk nog uitgevoerd moet worden, dus dat dat is geen optie. Wel gaf hij aan dat men bezig is met Ledverlichting in aan het gemeentehuis, en dat dit voor volgende jaren wellicht de mogelijkheid beidt om tegen geringe kosten het Gemeentehuis te verlichten in iedere gewenste kleur passend bij iedere actie.

De discussie wordt afgesloten met de conclusie dat GroenLinks wellicht de volgende raadsvergadering nog met een motie komt om als gemeente meer aandacht te besteden aan de campagne Orange The World.