Verplaatsing bebouwde kom Eelderwolde

Vries 1 december 2020

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 1 december 2020 werd de gemeenteraad van Tynaarlo gevraagd akkoord te gaan voor het verplaatsen van de bebouwde kom aan de Groningerweg te Eelderwolde.

De bewoners van de Groningerweg maken zich zorgen over de verkeersveiligheid van de Groningerweg. Gemeente Tynaarlo heeft advies gevraagd aan Veilig Verkeer Nederland (VVN).

Het VVN geeft in een onderzoek aan dat het verplaatsen van de bebouwde kom de verkeersveiligheid ten goede komt.

De kosten die het verplaatsen van de bebouwde kom met zich meebrengen komen uit het budget verkeer.

Tijdens het agendapunt werd er door de ChristenUnie en GroenLinks een amendement ingediend. Het doel van het amendement is om duidelijkheid te scheppen in het besluit. In het nieuwe besluit wordt de volgende tekst toegevoegd:

  • De bijbehorende aanpassing van de weginrichting pas uit te voeren na vervanging van de straatverlichting aan de Groningerweg door nieuwe verlichting conform de normen voor de bebouwde kom.

    Het college gaf aan dat het amendement als overbodig kan worden beschouwd, er wordt op deze plek eind van het jaar 2020 of begin 2021 een begin gemaakt met het aanbrengen van de verlichting.

    Zowel het amendement als het raadsvoorstel zijn unaniem aangenomen door de gemeenteraad van Tynaarlo.