Nieuw lid en voorzitter RKT benoemd

Vries 1 december 2020

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 1 december 2020 is de gemeenteraad van Tynaarlo gevraagd akkoord te gaan met de benoeming van 2 leden van de Rekenkamercommissie Tynaarlo (RKT).

De rekenkamercommissie bestaat uit drie externe leden. De zittingstermijn van de huidige voorzitter en 1 extern lid loopt af.

Mw. Dr. P. de Winter wordt voorgedragen als nieuwe voorzitter van de rekenkamercommissie per 1 januari 2021.

Dhr. G. Huberts wordt voorgedragen als nieuw lid van de rekenkamercommissie per 1 januari 2012.

De gemeenteraad van Tynaarlo stemde in met de benoeming van beide leden van de Rekenkamercommissie.

Gemeentebelangen feliciteert mw. De Winter en dhr. Huberts met hun aanstelling in de rekenkamercommissie van Tynaarlo.