Gewijzigd bestemmingsplan Vries zuid besproken

Vries 1 december 2020

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 1 december 2020 is er door de gemeenteraad gesproken over het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Vries Zuid. Met het akkoord gaan van het voorstel kan er begonnen worden met de bouw van 75 woningen in Vries Zuid.

Hoe komt men aan het gewijzigde bestemmingsplan?

Op 30 juni 2020 heeft de gemeenteraad van Tynaarlo besloten de formele bestemmingsplanprocedure te starten voor het ontwerpbestemmingsplan ‘Vries Zuid’.

Na het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan zijn er een aantal zienswijzen ingediend omtrent de ‘witte vlekken’ die er in het ontwerpbestemmingsplan staan. Om onduidelijkheid te voorkomen in het participatieproces is ervoor gekozen om duidelijker te verwoorden wat de regels zijn voor het bouwen op de ‘witte vlekken’.

Daarnaast zijn er zorgen geuit over de wadi.

De indieners van de zienswijzen en deelnemers aan het participatieproces vragen de gemeente of een vijver niet een oplossing kan zijn. Er is extern onderzoek uitgevoerd over de water- en infiltratievoorziening, hierin wordt ook de wadi aanbevolen.

Gemeentebelangen staat positief tegenover de woningbouw in Vries, maar zet wel haar kanttekeningen bij het ongegrond verklaren van de zienswijzen. In de ogen van Gemeentebelangen zijn deze wat makkelijk ongegrond verklaard.

De discussie, welke gevoerd werd in de gemeenteraad, ging met name over de diversiteit van de woningbouw en voor welk segment men gaat bouwen, wanneer het bestemmingsplan wordt vastgesteld.

Aangezien er op een aantal stukken vertrouwelijkheid en/of geheimhouding ligt liep het debat vast. Doordat de gemeenteraad in een openbare vergadering niet vrijuit kan praten over groottes van kavels en de daaraan gebonden prijzen, kwam de VVD met een ordevoorstel om de vertrouwelijke stukken via een besloten vergadering of middels schriftelijke antwoorden op de vragen te geven.

Hierdoor krijgt de gehele gemeenteraad op hetzelfde moment dezelfde informatie en kan er een goede, weloverwogen beslissing genomen worden omtrent het vaststellen van het gewijzigde bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Vries Zuid.

Het ordevoorstel omtrent het houden van een eventuele besloten vergadering werd verworpen.

Doordat het ordevoorstel werd verworpen, liep het debat in de tweede termijn vast.

Er waren nog vragen waarop geen antwoord kon komen, in verband met de eerder genoemde vertrouwelijkheid.

Gemeentebelangen vind het jammer dat er in de huidige woningmarkt geen voorstel is waarbij de financiën niet zo rooskleurig lijken.

Tijdens de raadvergadering van dinsdag 15 december 2020 is de gemeenteraad van Tynaarlo voornemens een besluit te nemen over het voorstel zoals in de inleiding beschreven.