Raad Tynaarlo stel Belastingverordeningen 2021 vast

Vries 15 december 2020

Voorafgaand aan ieder jaar moeten de belastingverordeningen opnieuw vastgesteld worden, daarom besprak de raad op 15 december de verordeningen.

Gevraagd werd om:

 1. De volgende verordeningen vast te stellen:

  1. Verordening onroerende zaakbelastingen (OZB) 2021

  2. Verordening forensenbelasting 2021

  3. Verordening leges 2021

  4. Verordening lijkbezorgingsrechten 2021

  5. Verordening afvalstoffenheffing 2021

  6. Verordening reinigingsrechten 2021

  7. Verordening rioolheffing 2021

   oner intrekking van de vorige verordeningen.

 2. Burgemeester en wethouders te mandateren de tarieven voor de onroerende- zaakbelastingen 2021 naar beneden bij te stellen als de herwaardering is afgerond.

  Het voorstel wordt unaniem aangenomen.