Gemeentebelangen stelt permanente bewoning op vakantieparken aan de orde

Vries 15 december 2020.

Net als het College zijn wij op 14 november en 6 december jl. per mail op de hoogte gesteld dat er sprake zou zijn van het buiten het vastgestelde seizoen en vastgestelde tijden recreëren en mogelijk zelfs permanent bewonen van recreatiewoningen op de recreatieterreinen aan de Tienelsweg te Zuidlaren. Het betreft hier een oude en reeds lang slepende kwestie waarbij de Raad in maart 2017 in een Raadsbreed  aangenomen amendement heeft besloten om geen Winterrecreatie toe te staan en ook unaniem een motie heeft aangenomen dat er handhavend opgetreden moet worden. Eind 2018 is er vanuit de gemeente een brief uitgegaan waarin dit nog eens onder de aandacht is gebracht.

De vragen aan het college luidden als volgt:

  • Kunt u ons informeren of u voornemens bent hierin opnieuw acties te ondernemen en zo ja waaruit bestaan deze ?

  • Mocht u geen acties overwegen kunt u dan aangeven wat daarvoor uw overwegingen zijn?

    In reactie hierop gaf wethouder Kraaijenbrink aan dat er op dit moment geen handhavingsactie zal worden ondernomen. Vorig jaar is er een brief uitgegaan naar bewoners van recreatiewoningen over de regels omtrent wonen/recreëren in een recreatiewoning en als personen zich inschrijven op het adres van een recreatiewoning dan wordt men gewaarschuwd en krijgt men informatie mee over de regels. In het kader van het project Vitale Vakantieparken Drenthe kijkt het college naar oplossingen. Bijvoorbeeld woningaanbod voor spoedzoekers, ondersteuning zorgmijders, etc. De heer Kraaijenbrink doet de toezegging dat de raad uiterlijk eind februari informatie krijgt over het proces waarin alle actuele zaken rond spoedzoekers, zorgmijders en handhaving op een rij wordt gezet.

    Inmiddels heeft ook het dagblad van het Noorden aandacht aan de zaak besteed. Een link naar het bewuste artikel treft u hieronder aan.

    https://www.dvhn.nl/drenthe/Tynaarlo-kreeg-vorige-eeuw-al-brief-over-recreatiewoonwijk-26380998.html