Raad bespreekt brief vestiging speelautomatenhal Zuidlaren

Vries, 15 december 2020

Op verzoek van het CDA besprak de Raad een brief van het College over de vestiging van een speelautomatenhal te Zuidlaren.

Het College heeft in een eerder stadium een omgevingsvergunning afgegeven voor de vestiging van een speelautomatenhal te Zuidlaren. Naar aanleiding hiervan heeft het CDA vragen gesteld die bij brief van 12 oktober door het College beantwoord zijn. Deze beantwoording is voor het CDA reden voor de agendering en het indienen van twee moties. De discussie over het verschil tussen de beide moties en reikwijdte daarvan was niet altijd even duidelijk.

De eerste motie riep het College op om:

  • zo snel mogelijk de speelautomatenverordening zo aan te passen dat het expliciet verboden wordt om een speelautomatenhal in gemeente Tynaarlo te vestigen of te exploiteren;

  • geen nieuwe vergunningen af te geven totdat deze nieuwe verordening door de raad is vastgesteld.

    Omdat bleek dat er voor deze motie volstrekt onvoldoende draagvlak in de raad bestond is de motie door CDA aangehouden.

    De tweede motie riep het college op om:

  • zo snel mogelijk de speelautomatenverordening te actualiseren op basis van de wegwijzer;

  • hierbij gebruik te maken van de wettelijke ruimte om kansspelen in de gemeente zoveel mogelijk te beperken (leeftijden, openingstijden, reclame, etc.).

    Deze motie wordt aangenomen met 13 stemmen voor (Leefbaar Tynaarlo, D66, CDA, Gemeentebelangen, ChristenUnie) en 10 tegen (VVD, GroenLinks, PvdA). Gemeentebelangen was voor omdat het ons inziens geen kwaad kan om verordeningen te actualiseren. In het geval van de reeds verleende vergunning speelt het geen enkele rol. Gemeentebelangen had ook geen probleem met de afgegeven vergunning.