Is meedoen premie WPDA op juiste gronden afgeschaft?

Vries, 26 januari 2021

Voor de raadsvergadering van 26 januari 2021 agendeerde D66 een brief omtrent het afschaffen van de meedoen premie van Werkplein Drentse Aa (WPDA).

Door middel van de meedoen premie krijgen mensen die weer aan het werk gaan een financiële tegemoetkoming, deze tegemoetkoming dient er onder andere voor om het werken te stimuleren.

Per 1 januari 2021 is deze premie echter afgeschaft. Onder andere D66 vroeg zich af of dit wel op de juiste gronden was gedaan. Tijdens het debat ontstonden er meer vraagtekens over het afschaffen van de premie en de mate van gebruik. Dit is voor 2020 mogelijk niet goed in te schatten door COVID. Wethouder Vemer (D66) kon geen duidelijke antwoorden geven, en stelde voor om dit te gaan onderzoeken. De raad ging met een kleine meerderheid akkoord met een onderzoek over de afschaffing van de meedoen premie.