Nieuwe wet inburgering

Vries, 26 januari2021.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 26 januari 2021 werd er gesproken over de wet inburgering. Deze wet is van landelijke wetgeving en treedt op 1 januari 2022 in werking.

De wet is erop gericht om een goede inburgering in de maatschappij te waarborgen en ervoor te zorgen dat er voor de nieuwe Nederlanders duidelijke richtlijnen zijn waar de inburgering aan dient te voldoen.

Gemeente Tynaarlo, Aa en Hunze en Assen hebben gezamenlijk een beleid geschreven waaraan de gemeentes willen voldoen. Er is voor gekozen om dit samen te doen, daar er een aantal gemeenschappelijke regelingen zijn waarin de gemeentes samen werken. Van deze regelingen maken de nieuwe Nederlanders ook gebruik. Het is daarom efficiënter en mede hierdoor kan voorkomen worden dat iemand van het kastje naar de muur wordt gestuurd.

Momenteel wordt er een pilot gedraaid met de statushouders die verblijven nabij het vliegveld. Deze statushouders zouden buiten de nieuwe wetgeving vallen. De gemeentes hebben ervoor gekozen om deze pilot te houden, zodat de nieuwe Nederlanders op een goede manier kunnen inburgeren en de gemeentes het beleid kunnen aanpassen wanneer er onvolkomenheden geconstateerd worden.

De gemeenteraad ging na het debat unaniem akkoord met het voorstel.