Raad spreekt over Informeren raad bij besluitvorming

Vries 26 januari 2021

Dit onderwerp is door de VVD geagendeerd naar aanleiding van de behandeling van een aantal raadsvoorstellen. Het doel van de agendering vind zijn basis in het feit dat de Raad tijdens meerdere Raadsvergaderingen niet juist geïnformeerd is, waardoor er onjuiste wijze besluitvorming plaats vindt. Als voorbeelden wordt verwezen naar de behandeling over Vries zuid van 15 december 2020 en de behandeling over de aandelen GAE van 5 januari 2021. Bij het vaststellen van de agenda eerder deze avond is door Groenlinks verzocht om de aandelen GAE niet inhoudelijk te bespreken, omdat zij schriftelijk ongeveer de zelfde kritische vragen aan het College hebben gesteld. De VVD heeft hiermee ingestemd.

De VVD geeft aan dat bij het onderwerp Vries Zuid duidelijk gesteld is dat er pas in 2023 tot uitgifte van Kavels zou worden overgegaan. Op basis van die informatie heeft men besloten om van de indiening van een motie af te zien. De volgende dag ligt er vanuit het College een brief met een heel andere strekking.

De beraadslagingen over het onderwerp verzanden helaas in details. Leefbaar, GroenLinks, D66, CDA en CU maken opmerkingen dat men zich dat niet zo herinnerd of zo heeft beleefd en dat men niet van plan is om de discussie van 15 december over te doen. Het gegeven dat er tijdens de Raad overduidelijk gezegd is dat de uitgifte in 2023 start en dat er in de brief daarna gesproken wordt over 2021 wordt weggewoven of als discussiepunt vermeden. De wethouder de heer de Graaf van de CU geef uiteindelijk toe dat hij in de Raad heeft 2023 heeft genoemd, en dat dat achteraf niet juist s geweest. Ook dit maakt voor Leefbaar, GroenLinks, D66, CDA en CU echter geen verschil.

Gemeentebelangen herkent zich echter wel aan het beeld wat door de VVD wordt geschetst. Ter ondersteuning van het beeld kan de Fietssnelweg genoemd worden. Op het laatste moment werd besluitvorming uitgesteld omdat ter vergadering de Raad tegengestelde informatie bereikte.

Ook de Pvda herkent zich in het beeld dat de informatie niet juist is geweest.