Raad Tynaarlo roept op om te stoppen met gaswinning Westerveld

Vries 26 januari 2021

De Raad van Tynaarlo heeft 27 november 2018 unaniem besloten om samen met de noordelijke Drentse gemeenten bezwaar te maken tegen het winningsplan Westerveld. Op 23 december 2020 heeft de Raad van State uitspraak gedaan inzake het winningsplan Westerveld, waarbij de minister binnen 18 weken na de uitspraak de motiveringsgebreken van het besluit kan herstellen, of een ander besluit kan nemen. Voor de gemeenteraad van Tynaarlo is dit aanleiding om de minister nog eens op te roepen om met de gaswinning te stoppen.

De ingediende motie roept het College op om:

- Om deze Motie over te brengen aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat, met het verzoek af te zien van de door de Raad van State geboden reparatiemogelijkheid en de gaswinning in de kleine velden in Drenthe te stoppen.

- De Motie tevens te sturen aan de raden van de gemeenten: Aa en Hunze, Assen, Midden-Drenthe en Noordenveld met de vraag of zij deze Motie zouden willen overnemen.

De motie wordt aangenomen met 1 stem tegen (de heer Van Os) en de overige 22 stemmen voor