Raad bespreekt overlast door Warmtepompen

Vries 9 februari 2021

Op verzoek van de VVD werd het onderwerp Overlast warmtepompen besproken. Het was hen ter ore gekomen dat de gemeente geen duidelijke richtlijnen hanteert en niet zou handhaven bij overlast. Men had een motie vreemd aan de agenda van de raad ingediend waarin het college werd verzocht duidelijke regels te stellen aan het gebruik van warmtepompinstallaties het college op te roepen om daar waar overlast ervaren wordt, handhavend op te treden.

Tijdens de discussie bleek dat de gemeente wel degelijk duidelijke criteria hanteert en daar ook op handhaaft. Er wordt bij een geluidsonderzoek getoetst aan de geluidsnorm uit het Activiteitenbesluit te weten, 50 dB(A) overdag

(07.00 – 19.00 uur), 45 dB(A) in de avond (19.00-23.00 uur)en 40 dB(A) in de nachtperiode (23.00-07.00 uur) gemeten op de gevel van de betreffende woning waarvoor het geluidsonderzoek is aangevraagd.

Dit gegeven maakte de motie vanzelfsprekend volstrekt overbodig, en die werd na een kleine 40 minuten vergaderen dan ook ingetrokken.