Raad Tynaarlo bespreekt “Informatie College aan raad bij besluitvorming over aandelen GAE ”

Vries, 2 maart 2021

Het onderwerp “Informeren raad bij besluitvorming” werd op 2 maart 2021 opnieuw besproken, dit onderwerp is op 26 januari 2021 al eerder besproken in de Gemeenteraad. De behandeling zou toen aan de hand van twee voorbeelden gebeuren, namelijk naar aanleiding van de besprekingen over de woningbouw in Vries Zuid op 15 december 2020 en de aandelenaankoop GAE (Groningen Airport Eelde) op 5 januari 2021. Omdat er op 26 januari nog schriftelijke vragen openstonden over de aandelenaankoop is dat voorbeeld toen niet in de besprekingen betrokken. Twee maart jl. werd de informatieverstrekking door het College aan de Raad tijdens raadsvergadering van 5 januari 2021 over de aandelen GAE alsnog besproken.

Waar ging het om?

Op 5 januari 2021 vertelde wethouder Wiersema (CDA) aan de Raad dat alle aandeelhouders, inclusief stichting FB Oranjewoud ermee akkoord gingen dat Tynaarlo de Asser aandelen van Groningen Airport Eelde zou overnemen. De volgende dag echter leek dat volgens berichten in de media wat genuanceerder te liggen. Volgens de voorzitter van de Friese stichting de heer Volkers zouden de aandelen naar rato verdeeld moeten worden tussen FB Oranjewoud en Tynaarlo. Een dag later bleek uit een persbericht van de aandeelhouders dat alle Asser aandelen toch naar Tynaarlo gaan.

Dit alles riep vragen op over de informatie die tijdens de bewuste raadsvergadering was verstrekt en over de informatieverstrekking daarna. De Raad moest de reactie van wethouder op de uitspraken van de voorzitter Oranjewoud de krant lezen en uit het persbericht van de aandeelhouders vernemen dat de aandelen toch naar Tynaarlo gaan.

Wethouder Wiersema gaf aan dat zij in de raadsvergadering de informatie gedeeld heeft die ze op dat moment had. Ook gaf ze aan dat ze het betreurt dat de raadsleden via de krant, waarin zij een reactie gaf, andere informatie kregen dan zij tijdens de vergadering noemde. Ze beloofde dat het college in de toekomst net als altijd de raad rechtstreeks en tijdig zal informeren.

Daarmee was de angel uit de bespreking en werd de discussie beëindigd.