Centrumplannen Eelde realisatie 34 appartementen van Raadsagenda gehaald

Vries, 2 maart 2021

Nadat de Gemeenteraad van Tynaarlo eerder al op 26 januari 2021 had besloten om de behandeling van het Ontwerp Bestemmingsplan 'Eelde - Appartementen centrum' te verdagen naar 2 maart 2021, besloot zij op 2 maart opnieuw om het punt van de agenda te halen. Was een te korte voorbereidingstijd de vorige keer de reden, nu was de aanleiding dat het stuk mogelijk niet voldragen zou zijn, omdat er wellicht onvoldoende getoetst zou zijn hoe de plannen zich verhouden tot bestaande verdragen zoals bijvoorbeeld het Verdrag van Granada en wetgeving met betrekking tot bescherming van cultureel erfgoed.

Om in de verdere procesgang niet voor verrassingen komen te staan besloot de Raad met 4 stemmen tegen (VVD) en de overige 19 stemmen voor, om het punt van de agenda te halen. Het College kreeg de opdracht om binnen enkele weken te laten toetsen of er in het ontwerp bestemmingsplan wel of niet voldoende aandacht aan Cultuurhistorische waarden is geschonken en de plannen bij een positieve uitkomst van die toets opnieuw te agenderen.