Centrum Zuidlaren loopt opnieuw vertraging op

Vries, 11 juni 2019.

Tijdens de raadsvergadering van 11 juni 2019 werd er op verzoek van de VVD gesproken over de vertraging van Centrumontwikkeling Zuidlaren.

Het onderzoeksbureau Citisens geeft bij monde van het college aan overweldigd te zijn door de enorme betrokkenheid die de inwoners, ondernemers en belanghebbenden in Zuidlaren hebben.

Lees meer: Centrum Zuidlaren loopt opnieuw vertraging op

Fietssnelweg Groningen Assen besproken

Vries 11 juni 2019

Tijdens de raadsvergadering van 11 juni 2019 stond de fietssnelweg op het programma.

Het college vraagt van de raad een bijdrage van €200.000, waarvan €100.000 BDU.

De fietssnelweg is een project van de provincies Groningen en Drenthe. Het doel is een snelle fietsverbinding tussen de stad Groningen en Assen.

Lees meer: Fietssnelweg Groningen Assen besproken

Gemeenschappelijke Regeling Publiek Vervoer Groningen gewijzigd

Vries, 21 mei 2019

Tijdens de Raadsvergadering van dinsdag 21 mei 2019 werd de Gemeenteraad gevraagd in te stemmen met een wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling bedrijfsvoeringsorganisatie Publiek Vervoer Groningen.

De wijziging was voor een aantal punten noodzakelijk.

Lees meer: Gemeenschappelijke Regeling Publiek Vervoer Groningen gewijzigd

Regio Groningen – Assen, bespreking jaarstukken 2019

Vries, 21 mei 2019

In het Convenant Regio Groningen-Assen (hierna te noemen: RGA) is vastgelegd dat de Stuurgroep jaarlijks een begroting en jaarrekening opstelt, die via de colleges ter kennis van de raden en staten worden gebracht. De Raad wordt op deze manier in de gelegenheid gesteld om eventuele reacties over de conceptbegroting 2020 vóór 15 mei 2019 bij het regiobureau kenbaar te maken.

Lees meer: Regio Groningen – Assen, bespreking jaarstukken 2019

Gemeentebelangen stelt vragen over Sluiting Harens Lyceum Zuidlaren

Vries, 21 mei 2019.

Op 9 april 2019 is de Raad geïnformeerd over een voorgenomen sluiting van het Harens Lyceum te Zuidlaren. Op 16 mei heeft Gemeentebelangen vanuit de media kennis moeten nemen dat de sluiting definitief is. Door het College is de Raad niet geïnformeerd. Naar aanleiding hiervan heeft Gemeentebelangen een aantal vragen aan het College gesteld.

Lees meer: Gemeentebelangen stelt vragen over Sluiting Harens Lyceum Zuidlaren

Definitief geen mega supermarkt in het entreegebied Ter Borch

Vries, 21 mei 2019.

Na vele jaren van discussie heeft de raad van Tynaarlo op dinsdag 21 mei 2019 in de raadsvergadering in meerderheid tegen het inmiddels omstreden plan voor het vestigen van een mega supermarkt in de wijk Ter Borch in Eeldewolde gestemd.

Lees meer: Definitief geen mega supermarkt in het entreegebied Ter Borch

Bespreking bestemmingsplan bouw supermarkt in Ter Borch in 2de termijn

Vries, 7 mei 2019.

Nadat de raad na de behandeling van de 1e termijn met betrekking tot de supermarkt in Ter Borch op 9 april 2019 had besloten om, in verband met het late tijdstip, de beraadslagingen uit te stellen was het tijd voor de behandeling in 2e termijn. Zoals gebruikelijk konden de insprekers als eerste nog eens gebruikmaken van het inspreekrecht. Van dit recht is gebruikgemaakt door een drietal insprekers.

Lees meer: Bespreking bestemmingsplan bouw supermarkt in Ter Borch in 2de termijn

Verplaatsen bebouwde kom Burg. J.G. Legroweg definitief

Vries, 7 mei 2019.

Op 7 mei sprak de gemeenteraad over het verplaatsen van de bebouwde kom aan de Burgemeester J.G. Legroweg In Eelde.

Door de bouw van de wijk Groote Veen is er een nieuwe aansluiting op de Burgemeester J.G. Legroweg gekomen.

Lees meer: Verplaatsen bebouwde kom Burg. J.G. Legroweg definitief

Bespreking finale bestemmingsplan bouw supermarkt in Ter Borch in 1e termijn.

Vries, 09 april 2019.

Op 9 april 2019 stond, voor de zoveelste keer de bouw van de supermarkt in Ter Borch op de agenda van de Gemeenteraad.

Waar gaat het om

Het gaat om de realisatie van een supermarkt met een omvang van 3000m2 bruto vloer oppervlak (BVO) of BVO is 2000 verkoop/winkel vloeroppervlak (VVO/WVO).

Lees meer: Bespreking finale bestemmingsplan bouw supermarkt in Ter Borch in 1e termijn.