Gemeenteraad van Tynaarlo Vergadert digitaal

Vries, 21 mei 2020.

Door de Maatregelen in verband met de Coronacrisis is ook de Gemeenteraad gedwongen om de vergaderingen aan te passen. Diverse informatieavonden en Raadstafels zijn afgelast, en ook de raadsvergadering van 24 maart 2020 is geannuleerd. Aangezien er toch besluiten genomen moeten worden, is de Gemeenteraad overgegaan op digitaal vergaderen.

Lees meer: Gemeenteraad van Tynaarlo Vergadert digitaal

Raad Tynaarlo bespreekt sloop De Kimme

Vries, 25 februari 2020

In de vergadering van dinsdag 25 februari 2020 besprak de raad een ingekomen brief van een inwoner met betrekking tot de voorgenomen sluiting van Theater De kimme te Zuidlaren. In de brief wordt aandacht gevraagd voor het belang van De Kimme voor Zuidlaren. Door de sluiting van De Kimme zouden schoolvoorstellingen, dans- en balletuitvoeringen en conferenties moeten uitwijken naar een theatervoorziening buiten de gemeente.

Lees meer: Raad Tynaarlo bespreekt sloop De Kimme

notitie Visie bibliotheek 2020 – 2024 (vervolg)

Vries, 25 februari 2020 Tijdens de Raadsvergadering op dinsdag 28 januari 2020 heeft de Raad de notitie Visie bibliotheek 2020 – 2024in eerste  termijn besproken. De behandeling binnen het tweede termijn werd toen verdaagd in verband met het late moment op de avond. Op dinsdag 25 februari vond de behandeling in tweede termijn plaats.

Lees meer: notitie Visie bibliotheek 2020 – 2024 (vervolg)

Notitie Visie bibliotheek 2020 – 2024

Vries, 28 januari 2020

De raad heeft in februari 2018 ingestemd met de Meerjarenvisie van de bibliotheek: “Bibliotheek kijkt vooruit”. Op basis daarvan heeft de bibliotheek een uitvoeringsnota voor 2020 en volgende jaren opgesteld. Die nota heet “De bibliotheek kleurt jouw leven”.

Lees meer: Notitie Visie bibliotheek 2020 – 2024

Subsidie glasvezelaanleg Coöperatie Glasvezel Noord

Vries, 28 januari 2020

In gemeente Tynaarlo is in de grote kernen in 2013 al glasvezel aangelegd door Reggefiber. Weinig commerciële partijen zijn geïnteresseerd om glasvezel in het buitengebied aan te leggen, omdat het rendement te laag is. Daarom zijn de afgelopen jaren op veel plaatsen in Drenthe bewonersinitiatieven ontstaan.

Lees meer: Subsidie glasvezelaanleg Coöperatie Glasvezel Noord

Bespreeking hernieuwbare energie

Vries, 17 december 2019

Nederland staat aan de vooravond van de volgende transitie van energiebronnen. Stap voor stap gaan we over naar de opwekking van energie uit hernieuwbare bronnen, zoals zon en wind.

De ambitie van de gemeente Tynaarlo is om in 2030 energieneutraal te zijn. Dit betekent dat in gemeente Tynaarlo een gelijke hoeveelheid energie wordt opgewekt uit hernieuwbare bronnen.

Lees meer: Bespreeking hernieuwbare energie

Verplaatsen bebouwde kom Groningerweg Eelderwolde

Vries, 17 december 2019

Bewoners van de Groningerweg in Eelderwolde maken zich ernstig zorgen over de verkeersveiligheid ter plaatse. De gemeente Tynaarlo heeft advies gevraagd aan Veilig Verkeer Nederland (VVN), zij adviseren het verplaatsen van de beboude kom.

Lees meer: Verplaatsen bebouwde kom Groningerweg Eelderwolde

Wijziging gemeenschappelijke regeling Meerschap Paterswolde

Vries, 17 december 2019

De gemeente neemt deel in de gemeenschappelijke regeling Meerschap Paterswolde. Door de herindeling van Haren, Groningen en Ten Boer is het noodzakelijk de regeling te wijzigen. Het is namelijk een verplichting van de wet algemene regels herindeling (Arhi) dit binnen een jaar na een herindeling te doen.

Lees meer: Wijziging gemeenschappelijke regeling Meerschap Paterswolde

Bestemmingsplan Groningerstraat 54 en NAM-locatie te Midlaren

Vries, 17 december 2019

In de raadsvergadering van 25 juni 2019 heeft de raad ingestemd met de toepassing van de Ruimte voor Ruimte regeling voor het perceel Groningerstraat 54 in Midlaren en het corrigeren van de bestemming voor de bestaande NAM-locatie in de directe nabijheid daarvan (Noordlaarderweg). Hierop is het ontwerpbestemmingsplan gedurende 6 week ter inzage gelegd.

Lees meer: Bestemmingsplan Groningerstraat 54 en NAM-locatie te Midlaren