Kaalslag Schelfhorst, GB stelt schriftelijke vragen.

Eelde, 11 februari 2018.

Na de nipte instemming van de Gemeenteraad op dinsdag 6 februari 2018 omtrent het voorontwerp van het bestemmingsplan van Schelfhorst, zal het te inzage gelegd worden.

Tot onze verbazing werd er contact opgenomen met Jarko Weering door verontrustte omwonenden, met de mededeling dat er een aantal bomen gekapt waren en dat er een behoorlijke kaalslag had plaatsgevonden. Naar aanleiding van deze verontruste berichten heeft Jarko Weering namens Gemeentebelangen een brief met schriftelijke vragen aan het College van B en W gezonden.

Voor de volledige brief klikt u op de link hieronder.

Lees meer: Kaalslag Schelfhorst, GB stelt schriftelijke vragen.

Statiegeld alliantie.

Vries, 6 februari 2018.

Tijdens de Raadsvergadering van dinsdag 6 februari 2018 werd door de fracties van PvdA, D66, ChristenUnie, GroenLinks en het CDA een motie vreemd aan de agenda ingediend met betrekking tot de statiegeld alliantie.

Lees meer: Statiegeld alliantie.

Bibliotheek Tynaarlo kijkt vooruit.

Vries, 6 februari 2018.

Tijdens de Raadsvergadering van dinsdag 22 januari 2018 is er een begin gemaakt met het agendapunt omtrent de visie van de openbare bibliotheken in gemeente Tynaarlo. Doordat het op 22 januari echter dusdanig laat werd en er toch wel redelijk veel vragen gesteld werden tijdens de eerste termijn van de Raad, werd de Raadsvergadering na deze eerste termijn van de raad afgehamerd.

Op dinsdag 6 februari 2018 werd het agendapunt hervat en begon het met de eerste termijn van het college.

Lees meer: Bibliotheek Tynaarlo kijkt vooruit.

Sociale volkshuisvesting, notitie vastgesteld.

Vries, 6 februari 2018.

Tijdens de Raadsvergadering van dinsdag 12 september 2017 heeft de Gemeenteraad unaniem ingestemd met het concept van de notitie Sociale Volkshuisvesting Tynaarlo 2017. De notitie is naar aanleiding van dit besluit ter inzage gelegd.

Lees meer: Sociale volkshuisvesting, notitie vastgesteld.

Natuurwonen op Schelfhorst, Raad nam besluit.

Vries 6 februari 2018

Op 6 februari stond het Starten van de bestemmingsplanprocedure Schelfhorst Natuurwonen ter besluitvorming op de agenda van de Gemeenteraad.

Op 23 januari was dit onderwerp al uitgebreid in de Raad besproken. Er tekende zich een zeer duidelijke meerderheid voor de plannen af. D66 (4), VVD (4) Leefbaar Tynaarlo (3), PvdA (3), ChristenUnie (2)en CDA (2) waren voor; samen goed voor 18 van de 23 zetels in de raad.

Het liep echter wat anders.

Lees meer: Natuurwonen op Schelfhorst, Raad nam besluit.

Woningbouw Tienelsweg in Zuidlaren, Raad neemt besluit.

Vries, 6 februari 2018.

Tijdens de Raadsvergadering van dinsdag 23 januari 2018 heeft de Gemeenteraad gesproken over het al dan niet mogen bouwen van een woning op de open plek aan de Tienelsweg naast de woning van nummer 30c, gelegen in Zuidlaren.

Tijdens de Raadsvergadering van dinsdag 6 februari 2018 heeft de Gemeenteraad een besluit genomen omtrent dit agendapunt.

Lees meer: Woningbouw Tienelsweg in Zuidlaren, Raad neemt besluit.

Kansrijke open plekken, Raad nam besluit.

Vries, 6 februari 2018.

Tijdens de Raadsvergadering van dinsdag 23 januari 2018 heeft de Gemeenteraad gesproken over het onderwerp met betrekking tot de basisprincipes voor de kansrijke open plekken in gemeente Tynaarlo.

Tijdens de Raadsvergadering van dinsdag 6 februari 2018 heeft de Gemeenteraad een besluit hierover genomen.

Lees meer: Kansrijke open plekken, Raad nam besluit.

Museum de buitenplaats, besluit projectsubsidie.

Vries, 6 februari 2018.

Tijdens de Raadsvergadering van dinsdag 23 januari 2018 heeft de Gemeenteraad van Tynaarlo gesproken over het onderwerp met betrekking tot een projectsubsidie voor de tentoonstelling planten op reis, welke werd aangevraagd door museum De buitenplaats in Eelde.

Tijdens de Raadsvergadering van dinsdag 6 februari heeft de Gemeenteraad over dit agendapunt een besluit genomen.

Lees meer: Museum de buitenplaats, besluit projectsubsidie.

Bestrating Groote Veen, GB stelde schriftelijke vragen.

 

Eelde, 26 januari 2018.

De fractie van Gemeentebelangen Tynaarlo wordt met enige regelmaat aangesproken over de slechte staat van de bestrating in Groote Veen, de nieuwe wijk in Eelde. Er zijn bewoners die gekscherend aangeven dat de naam Groote Veen niet meer klopt, de wijk dient omgedoopt te worden in Groot modderveen of Groot Waterveen.

Naar aanleiding van de klachten van de inwoners van de wijk heeft Gemeentebelangen Tynaarlo schriftelijke vragen gesteld aan het College van B en W.

Voor de volledige brief klikt u op de link hieronder.

Lees meer: Bestrating Groote Veen, GB stelde schriftelijke vragen.