Alescon wordt ontvlochten.

Vries, 19 juni 2018.

Op het akkoordgedeelte van de agenda van de Raadsvergadering van gemeente Tynaarlo stond het punt met betrekking tot het ontvlechten van Alescon.

De invoering van de Participatiewet en de daarmee samenhangende terugloop (5% per jaar) van het aantal Wsw’ers en de verlaging van de rijksbijdrage zorgen ervoor dat er geen toekomstperspectief is voor het huidige Alescon.

Lees meer: Alescon wordt ontvlochten.

Businesspark Ter Borch, beeldkwaliteitsplan (vervolg).

Eelde, 5 juni 2018.

Tijdens de raadsvergadering werd er opnieuw gesproken over het beeldkwaliteitsplan van het Businesspark Ter Borch. Het betrof deze vergadering het tweede termijn waarbij de antwoorden van het college op de vragen van de Raad, welke tijdens de raadsvergadering van dinsdag 22 mei 2018 Gedurende de Raadsvergadering werden er een aantal aanvullende vragen gesteld, welke over het algemeen de reclamemast betrof.

Lees meer: Businesspark Ter Borch, beeldkwaliteitsplan (vervolg).

Benoeming Raadsleden voor Auditcommité, werkgeverscommissie en bestuur meerschap.

Vries, 22 mei 2018.

Tijdens de Raadsvergadering werden de leden voor het auditcomité, de werkgeverscommissie voor de Griffier, leden van het bestuur van Meerschap Paterswolde en de plaatsvervangend voorzitter voor de gemeenteraad gekozen door de gemeenteraad.

De benoeming voor deze werkgroepen is voor de duur van de huidige Raadsperiode.

Lees meer: Benoeming Raadsleden voor Auditcommité, werkgeverscommissie en bestuur meerschap.

Businesspark Ter Borch, beeldkwaliteitsplan.

Vries, 22 mei 2018.

Voor de derde keer stond het agendapunt omtrent de Vaststelling Beeldkwaliteitsplan Businesspark Ter Borch op de raadsagenda van de Gemeenteraad van Tynaarlo geagendeerd. Als bespreekpunt deze keer.

Het agendapunt stond voor 17 april 2018 ook reeds geagendeerd, maar op dat moment als akkoordstuk. Het is echter op speciaal verzoek van de ChristenUnie naar de vergadering van 8 mei verplaatst, waardoor het agendapunt als bespreekstuk geagendeerd zou worden. De overige partijen konden op zich instemmen met de oorspronkelijk voorgestelde agendering van het punt op de akkoordagenda.

Lees meer: Businesspark Ter Borch, beeldkwaliteitsplan.

Voormalig Gemeentehuis Paterswolde, opnieuw inloopavond.

Paterswolde 16 mei 2018

Deze avond werd er in het voormalig Gemeentehuis Paterswolde een tweede informatieavond gehouden over de aankomende renovatie van dit voormalig Gemeentehuis van Eelde.

Namens Gemeentebelangen heeft Hilde Kamminga deze inloopavond bezocht.

Tijdens de inloopavond werd er teruggeblikt op de afgelopen informatieavond, en de aankomende werkzaamheden.


Paterswolde 16 mei 2018

Deze avond werd er in het voormalig Gemeentehuis Paterswolde een tweede informatieavond gehouden over de aankomende renovatie van dit voormalig Gemeentehuis van Eelde.

Namens Gemeentebelangen heeft Hilde Kamminga deze inloopavond bezocht.

Tijdens de inloopavond werd er teruggeblikt op de inloopavond over het Voormalig gemeentehuis van Eelde, en de aankomende werkzaamheden.

Er is inmiddels begonnen met het aanpakken van de tuin. De vijver is schoongemaakt en er is één en ander gesnoeid.

Vorige week is de welzijnscommissie geweest om in het gebouw te kijken. Architect, Jan van der Zwaag, gaf hierbij aan dat het gebouw over het algemeen in een goede staat verkeerd.

Het plan, het realiseren van 19 appartementen voor mensen met een dementieel beeld, komt hiermee een stapje dichterbij.

De projectontwikkelaar hoopt in december 2018 of januari 2019 met de verbouwing van het Gemeentehuis te beginnen en hoopt in juni 2019 klaar te zijn. Voor dit tijd wil men al wel beginnen met het verwijderen van de installaties en de systeemplafonds, zodat wanneer de vergunning rond is er meteen begonnen kan worden met de verbouwing.

2 Woonvormen.

Naast het project in het voormalig gemeentehuis is er ook gesproken over het project achter het gemeentehuis. Hier zouden op termijn 2 woonvormen voor mensen met een verstandelijke beperking kunnen komen. Er is een klankbordgroep in het leven geroepen om samen met de projectontwikkelaar dit project passend te maken in de buurt.

Raadslid Kamminga is erg enthousiast over de gepresenteerde plannen.

Inclusieagenda Tynaarlo werd geëvalueerd.

Vries, 8 mei 2018

De eerste raadsvergadering met het nieuwe college vond op deze avond plaats. Tijdens deze Raadsvergadering werd er onder andere gesproken over het VN-panel en de inclusieagenda.

Het VN-panel is een werkgroep die onderzoekt of iedereen op een goede manier mee kan doen in de samenleving. Dit doen zij door middel van het opstellen van een inclusieagenda.

Tijdens de vergadering werd het duidelijk dat dit een onderwerp is dat iedereen aan het hart gaat.

Lees meer: Inclusieagenda Tynaarlo werd geëvalueerd.

Oude Asserstraat 38 in Vries, bestemmingsplan in ontwerp.

Vries, 8 mei 2018.

Er is een ontwerp bestemmingsplan opgesteld voor het perceel van de Oude Asserstraat 38 in Vries. Door deze ontwerp bestemmingsplan wordt het mogelijk gemaakt om 6 2 onder 1 kap woningen en 4 vrijstaande woningen te kunnen realiseren op het perceel.

De Gemeenteraad is bevoegd om een dergelijk bestemmingsplan vast te stellen.

Lees meer: Oude Asserstraat 38 in Vries, bestemmingsplan in ontwerp.

Jaarstukken regio Groningen Assen.

Vries, 8 mei 2018.

Jaarlijks dient de stuurgroep Regio Groningen Assen een begroting in te dienen bij de deelnemende gemeenten en Provinciale staten aan dit samenwerkingsverband. Eveneens dient de stuurgroep de financiën van het voorgaande jaar te verantwoorden.

Daarom stonden de financiën voor de Regio Groningen Assen op de agenda van de Raadsvergadering.

Lees meer: Jaarstukken regio Groningen Assen.

College 2018 – 2022 werd geïnstalleerd.

Vries 24 april 2018

Op dinsdag 24 april 2018 was er een extra raadsvergadering gepland voor de installatie van het nieuwe college van B en W van Tynaarlo. Naast het installeren van een nieuw college werd er afscheid genomen van de wethouders die van 2014 tot en met 2018 hebben gediend.

Burgemeester Marcel Thijsen had warme woorden voor de vertrekkende wethouders, Nina Hofstra, Miriam van Dijk en Henk Berends. Wethouder Henk Lammers blijft aan in het nieuwe college.

Lees meer: College 2018 – 2022 werd geïnstalleerd.