Wanneer wordt bestrating Nieuwe akkers definitief?

4 januari 2018.

Van bewoners uit de wijk Nieuwe Akkers in het dorp Paterswolde ontving Gemeentebelangen enkele maal de vraag wanneer de bestrating in deze wijk nu eindelijk eens definitief aangelegd zou gaan worden.

Naar aanleiding van deze vragen heeft de fractie van Gemeentebelangen Tynaarlo schriftelijke vragen gesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders.

Door het klikken op de link hieronder kunt u de inhoud van onze brief lezen.

Lees meer: Wanneer wordt bestrating Nieuwe akkers definitief?

Vraag over aansprakelijkheid van gemeente Tynaarlo bij schade of letsel.

Eelde, 27 december 2017.

Een bewoner van Paterswolde heeft een vraag gesteld aan Gemeentebelangen.

Deze vraag hield in dat hij graag wilde weten wanneer gemeente Tynaarlo aansprakelijk is wanneer iemand valt terwijl hij op het voetpad van de gemeente loopt.

Aangezien Gemeentebelangen geen klip en klaar antwoord kon geven op deze vraag, zijn we achter de computer gaan zitten en hebben de vraag schriftelijk opgesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders.

Door de link hieronder leest u de formulering van de vraag die Gemeentebelangen heeft gesteld.

Lees meer: Vraag over aansprakelijkheid van gemeente Tynaarlo bij schade of letsel.

Wijziging verordeningen door verandering Participatiewet.

Vries, 19 december 2017.

Op de agenda stond het punt met betrekking tot het gewijzigd vaststellen van de verordeningen, welke dienden plaats te vinden door wijzigingen die hebben plaatsgevonden binnen de participatiewet.

Dit punt stond op het bespreekgedeelte van de agenda.

Lees meer: Wijziging verordeningen door verandering Participatiewet.

Privatisering van de opstallen SV Yde de Punt afdeling voetbal.

Vries, 19 december 2017.

Op het bespreekgedeelte van de agenda van de Raadsvergadering stond het punt met betrekking tot het privatiseren van de opstallen van sportvereniging Yde de Punt van de afdeling voetbal.

In het Beleidsplan Sport 2010 van Tynaarlo is bepaald dat alle opstallen op de buitensportcomplexen worden geprivatiseerd.

Lees meer: Privatisering van de opstallen SV Yde de Punt afdeling voetbal.

Ombudsvrouw wordt opnieuw benoemd.

Vries 19 december 2017

Een gemeente is op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) verplicht een externe klachtvoorziening te hebben. Een onafhankelijke instantie waar de burger terecht kan voor de behandeling van zijn of haar klacht.

Kort gezegd kan een gemeente een keuze maken uit de volgende voorzieningen:

Lees meer: Ombudsvrouw wordt opnieuw benoemd.

Duurzaamheidslening zwembaden Tynaarlo.

Vries, 19 december 2017.

Voor scholen, sporthallen en gymzalen heeft de Gemeenteraad extra budget beschikbaar gesteld voor verduurzaming van de acomodaties. Volgens “het sportbeleidsplan” zijn zwembaden kernvoorzieningen.

De stichting zwembaden gemeente Tynaarlo heeft de gemeente verzocht om haar een lineaire lening te verstrekken ten behoeve van de financiering van de duurzaamheidsplannen van de stichting.

Lees meer: Duurzaamheidslening zwembaden Tynaarlo.

Begraven in Tynaarlo, het verleden en de toekomst.

Vries, 19 december 2017.

Het agendapunt Begraven in Tynaarlo stond ook reeds op de agenda van de Raadsvergadering van maandag 4 december 2017, maar doordat de vergadering dusdanig laat werd, is besloten dit agendapunt door te schuiven naar de vergadering van 19 december 2017.

Het College van B en W wil het begraven in de Gemeente Tynaarlo voor nu en in de toekomst duurzaam kunnen uitvoeren.

Lees meer: Begraven in Tynaarlo, het verleden en de toekomst.

Wethouder Wijbenga houdt het voor gezien.

Vries, 19 december 2017.

Wethouder Theun Wijbenga van het CDA heeft aangegeven per 1 januari 2018 te stoppen met zijn functie als Wethouder voor gemeente Tynaarlo. Al enige tijd is Wijbenga door ziekte afwezig.

Wijbenga laat zich reeds ruim een half jaar vervangen door Henk Lammers, onlangs werd Lammers voor de derde en laatste keer tijdelijk aangesteld als Wethouder.

Doordat Wijbenga heeft aangegeven te willen stoppen met de functie van wethouder en dus niet…

Lees meer: Wethouder Wijbenga houdt het voor gezien.

Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk geharmoniseerd.

Vries, 19 december 2017.

De harmonisatie van de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk stond op de agenda van de Raad van gemeente Tynaarlo. Gemeente Tynaarlo wil dat alle peuters van alleen, en geen verdienende ouders, financieel in staat zijn de peuteropvang te bezoeken. De Wet Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk treedt op 1 januari 2018 in werking. Voor die tijd moet duidelijk zijn welke regeling de gemeente treft voor de alleen, en geen verdienende ouders.

Lees meer: Kinderopvang en peuterspeelzaalwerk geharmoniseerd.