Bodemkwaliteit en bodembeheer Tynaarlo.

Vries, 17 april 2018.

In het voorjaar van 2018 verloopt de huidige bodemkwaliteitskaart van Tynaarlo. Om te voorkomen dat de grondbank van gemeente Tynaarlo in de problemen komt, waardoor zij geen grond meer uit eigen werken zou kunnen accepteren, dient deze kwaliteitskaart verlengd te worden.

Op dinsdag 17 april 2018 stond daarom de verlenging van deze bodemkwaliteitskaart en de nota bodembeheer op het akkoordgedeelte van de agenda van de Gemeenteraad.

Lees meer: Bodemkwaliteit en bodembeheer Tynaarlo.

Steunfractieleden werden beëdigd.

Vries, 17 april 2018.

Zoals in een eerder artikel op onze website reeds werd weergegeven, werden op dinsdag 29 maart 2018 de nieuwe raadsleden geïnstalleerd. Binnen gemeente Tynaarlo heeft iedere fractie de mogelijkheid om 3 steunfractieleden te laten beëdigen. Hierdoor hebben deze steunfractieleden nagenoeg dezelfde rechten als de Raadsleden, met die uitzondering dat zij niet mogen spreken tijdens de raadsvergaderingen.

Op dinsdag 17 april 2018 werden ook de steunfractieleden van Gemeentebelangen beëdigd.

Lees meer: Steunfractieleden werden beëdigd.

Interview met Jarko Weering door Dorpsklanken.

Eelde, 12 april 2018.

Op 6 april 2018 Kwam Frans Nuninga van Dorpsklanken bij Jarko Weering thuis voor een interview over het feit dat Weering geen deel meer uitmaakt van de Gemeenteraad van Tynaarlo. Nuninga werd bijgestaan door fotograaf Johan Wolfart.

Het interview is uitgewerkt tot een mooi artikel dat op 11 april 2018 in dorpsklanken werd gepubliceerd. Voor het volledige artikel klikt u op de link hieronder.

Lees meer: Interview met Jarko Weering door Dorpsklanken.

Gemeentebelangen maakt geen deel uit van college Tynaarlo.

Eelde, 7 april 2018.

Wij werden uitgenodigd voor een gesprek met burgemeester Thijsen, die als informateur was aangesteld door Leefbaar Tynaarlo. Vervolgens vond er een eerste formerend gesprek plaats tussen Leefbaar en Gemeentebelangen, waarbij de formateur burgemeester Wassink van Terschelling aanwezig was.

Tijdens dit formerend gesprek kwam duidelijk naar voren hoeveel overeenkomsten Gemeentebelangen met Leefbaar heeft

Lees meer: Gemeentebelangen maakt geen deel uit van college Tynaarlo.

De Gemeenteraadsverkiezingen voor Hilde Kamminga.

Paterswolde, 4 april 2018.

Op 21 maart 2018 was het dan na een lange campagne eindelijk verkiezingsdag. Deze dag begon als een dag zoals alle anderen, alleen met het verschil dat ik dit keer niet alleen zelf mocht stemmen, maar de inwoners van gemeente Tynaarlo konden ook op mij stemmen. Best bijzonder vind ik dit. Na een lange dag gingen om 21.00 uur de stembussen dicht, dus samen met Jarko op naar het gemeentehuis, voor die lang verwachte uitslag. En die kwam er, rond de klok van 12 bleek dat wij in de voorlopige uitslag 2 zetels hadden

Lees meer: De Gemeenteraadsverkiezingen voor Hilde Kamminga.

Weering nam afscheid van de Gemeenteraad.

Vries, 27 maart 2018.

Op 21 maart hebben de verkiezingen voor de Gemeenteraad plaatsgevonden. Net als 4 jaar geleden behaalde Gemeentebelangen Tynaarlo 2 zetels. Jarko Weering stond op de tweede plaats van de kieslijst van Gemeentebelangen, dus daarmee zou Weering opnieuw zitting nemen in de Raad.

Vrijdag 23 maart bleek dit echter anders uit te pakken, Hilde Kamminga behaalde 223 stemmen, door dit groot aantal aan voorkeurstemmen kwam haar de mogelijkheid toe om als tweede Raadslid van Gemeentebelangen zitting te nemen in de zetels van de Gemeenteraad.

Lees meer: Weering nam afscheid van de Gemeenteraad.

Voorlopige verkiezingsuitslag 2018.

Vries, 21 maart 2018.

Het zal niemand ontgaan zijn, maar op woensdag 21 maart 2018 konden alle inwoners van onze gemeente, net als de meeste gemeenten in Nederland, naar de stembus voor de verkiezingen voor een nieuwe Gemeenteraad.

In gemeente Tynaarlo wonen veel trouwe stemmers, want er gingen dit jaar nog weer meer mensen naar de stembus dan 4 jaar geleden.

Lees meer: Voorlopige verkiezingsuitslag 2018.

Laatste vergadering Raadsperiode 2014 2018.

Vries, 13 maart 2018.

De laatste Raadsvergadering van de Raadsperiode van 2014 tot 2018 heeft plaatsgevonden op dinsdag 13 maart 2018. Er stonden niet veel punten op de agenda voor deze Gemeenteraadsvergadering.

De punten die op de agenda stonden waren

  • Wijziging verordening gemeentelijke onderscheidingen;

  • Wijzigen Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Drenthe;

  • Eervol ontslag Griffier;

  • Werving en selectie Griffier gemeente Tynaarlo;

  • Bespreking kaderbrieven.

Lees meer: Laatste vergadering Raadsperiode 2014 2018.

Kaalslag op Schelfhorst, vragen GB beantwoord.

Vries, 14 maart 2018.

Weering heeft namens Gemeentebelangen Tynaarlo op 11 februari 2018 vragen gesteld met betrekking tot de kaalslag op het terrein waar voorheen camping schelfhorst was gevestigd. Deze vragen werden door het College van Burgemeester en Wethouders op 14 maart 2018 beantwoord.

In dit artikel wordt de antwoordbrief van het College weergegeven.

Lees meer: Kaalslag op Schelfhorst, vragen GB beantwoord.